fbpx

Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät Rovaniemellä

Mukaan! VI valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät järjestetään Rovaniemellä Lappia-talossa 16.-18.11.2023 teemanaan Kohtaamisia musiikkikasvatuksessa. Musiikki on kohtaamista monin tavoin – ajassa ja tilassa, kehon ja kulttuurin tasoilla. Musiikkikasvatuspäivillä kohtaamme kollegoita, pohdimme kohtaamista kasvatustyössä sekä sitä, miten musiikkikasvatus kohtaa muut taidealat ja aikamme laajemmat ilmiöt. Kolmipäiväinen ohjelma koostuu tuttuun tapaan kutsuluennoista, työpajoista, paneelikeskusteluista, tutkimus- ja oppimateriaaliesittelyistä ja konserteista  Sisällöissä […]

Lue lisää… from Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät Rovaniemellä

Blogi: Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni voi kokea taiteen positiiviset vaikutukset joko itse tekemällä tai kokemalla

Ammattiopisto Livessä kulttuuri- ja taidealojen opetustarjonta on laaja. Livessä voi opiskella tanssijaksi, muusikoksi, musiikkiteknologiksi, tuotteen valmistajaksi tai mediapalveluiden toteuttajaksi. Ainutlaatuista tarjonnasta tekee koko Euroopan mittakaavassa se, että koulutukset on tarkoitettu eritystä tukea tarvitseville – heille, joilla on taitoa ja potentiaalia alan tehtäviin, mutta oppimisen haasteiden takia yleiset koulutuspolut eivät aukea. Taidealojen opiskelu voi olla vaativaa, […]

Lue lisää… from Blogi: Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni voi kokea taiteen positiiviset vaikutukset joko itse tekemällä tai kokemalla

Luovuutta politiikkaan -kampanja kutsuu poliitikot oppilaitoksiin jälleen vuonna 2024

Suursuosion saavuttanut Luovuutta politiikkaan -viikko järjestetään seuraavan kerran 5.-11.2.2024. Viikon aikana oppilaitokset tarjoavat paikallisille poliitikoille mahdollisuuden osallistua kokemukselliseen tekemiseen lasten ja nuorten taideopetusta antavissa oppilaitoksissa ja keskusteluihin oppilaitosten henkilöstön sekä lasten ja nuorten kanssa. Mukaan kampanjaan ovat lämpimästi tervetulleita sekä eri taiteen alojen taiteen perusopetuksen oppilaitokset että musiikin ja tanssin ammatillisen koulutuksen koulutuksen järjestäjät kautta […]

Lue lisää… from Luovuutta politiikkaan -kampanja kutsuu poliitikot oppilaitoksiin jälleen vuonna 2024

Kuinka herätät median kiinnostuksen ja luot toimittajaverkoston?

Koulutus rohkaisee ja antaa käytännön vinkkejä mediatyöhön ja -yhteyksien kehittämiseen. Aamupäivän aikana kuullaan myös case-esimerkki oppilaitoksen mediatyön rakentamisesta. Koulutus antaa myös tukea vaikuttamistyöhön myös kevään 2024 Luovuutta politiikkaan -viikkoon osallistujille. Päivän toteutuksesta vastaa Salla Saarinen, Radical Soul Oy, joka on toiminut alan kouluttajana yli 10 vuotta. Kuuntele Sallan ajatuksia vaikuttamistyöstä: Miten tehdään vaikuttamistyötä? (podcast) Ilmoittautuminen Koulutukset on suunnattu Taiteen perusopetusliiton […]

Lue lisää… from Kuinka herätät median kiinnostuksen ja luot toimittajaverkoston?

Aamukahveilta tietoa ja tukea ajankohtaisiin kehittämiskohteisiin

Elo-syyskuun aikana liitto järjestää opintohallinnon edustajille kolmet aamukahvit toiminnan kehittämisen tueksi. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita sekä jäsenoppilaitosten hallintohenkilökunta että opettajat. Lisäksi Opetushallitus järjestää koko esittävien taiteiden alalle aamukahveja, joiden teemoina ovat ajankohtaiset alaa koskevat teemat. Erillistä ilmoittautumista tilaisuuksiin ei ole. Tervetuloa! Liiton aamukahvit Ti 12.9. klo 9.00-10.00 Kansainvälinen liikkuvuus musiikkialalla -webinaariKansainvälisyyskoordinaattori Risto Virkkunen, Kainuun ammattiopistoOpetusneuvos Sari Turunen-Zwinger […]

Lue lisää… from Aamukahveilta tietoa ja tukea ajankohtaisiin kehittämiskohteisiin

Blogi: Huomioita hallitusohjelman vaikutuksista musiikki- ja tanssialan ammatillisen koulutukseen

Konservatorioliiton puheenjohtaja Juha Järvinen pohtii kirjoituksessa hallitusohjelmakirjausten vaikutuksia musiikki- ja tanssialan ammatilliseen koulutukseen sekä yleisemmin koko musiikkialaan. Blogi 29.6.2023 Orpon hallitus on nimitetty 20.6.2023 ja hallitusohjelma julkistettu 16.6.2023. Konservatorioliiton jäsenten, musiikki- ja tanssialan ammatillisen koulutuksen järjestäjien näkökulmasta hallitusohjelma ei näyttäisi sisältävän huolestuttavia tavoitteita. Yhteistä pohdittavaa ja kehitettävää riittää kuitenkin runsaasti. Oppimisen perusasiat Hallitusohjelma (s. 81) […]

Lue lisää… from Blogi: Huomioita hallitusohjelman vaikutuksista musiikki- ja tanssialan ammatillisen koulutukseen

Konservatorioliiton strategia 2023-2025 julkaistu

Suomen konservatorioliiton vuosille 2023-2025 ulottuva uusi strategia on julkaistu. Strategia paneutuu liiton kehittämiseen kahden valitun päätavoitteen ja niitä tukevien toimenpiteiden kautta. Toinen teemoista on vaikuttamistyön kirkastaminen ja toinen jäsenpalveluiden jäntevöittäminen.  Vaikuttamistyön kirkastamisen osalta keskiössä ovat musiikki- ja tanssialan ammatillisen koulutuksen merkityksen sekä koulutusjatkumojen ja työelämäyhteyksien laaja-alainen vahvistaminen. Jäsenpalveluissa taas paneudutaan tiedon tuottamisen ja jäsenorganisaatioiden henkilöstön verkostoitumisen […]

Lue lisää… from Konservatorioliiton strategia 2023-2025 julkaistu

Musiikkiala toimii yhdessä sukupuolitasa-arvon edistämiseksi

Tiedote, julkaisu 2.6.2023 Suomalaisen musiikkialan toimijat ovat ryhtyneet edistämään tasapuolisemman sukupuolijakauman toteutumista alalla monin keinoin. Maaliskuussa julkaistu tutkimus tasa-arvon kokemuksista havahdutti: jopa 70 prosenttia naispuolisista säveltäjistä ja -sanoittajista kokee musiikkialan epätasa-arvoisena. Tutkimuksessa mukana olleet toimijat ovat nyt sopineet toimenpiteistä tilanteen parantamiseksi.  Maaliskuussa 2023 julkaistussa laajassa kysely- ja haastattelututkimuksessa pyrittiin selvittämään, miksi musiikin tekijöistä vain viidennes on naisia […]

Lue lisää… from Musiikkiala toimii yhdessä sukupuolitasa-arvon edistämiseksi

Blogi: Tuleva hallituskausi musiikki- ja tanssialan ammatillisen koulutuksen näkökulmasta

Konservatorioliiton puheenjohtaja Juha Järvinen pohtii kirjoituksessaan edellisen hallituskauden saldoa, eduskuntavaalien jälkeistä tilannetta ja suuntia, joihin tuleva hallituskausi vie musiikki- ja tanssialan ammatillisen koulutuksen kehittämistä.   Blogi 6.4.2023 Kansanvalta puhui eduskuntavaaleissa. Vaalituloksen perusteella suurimman puolueen Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo aloittaa hallitustunnustelut, kun kansanedustajat ovat luovuttaneet valtakirjansa ja eduskuntaryhmät ovat järjestäytyneet. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen jatkuu Musiikki- ja tanssialan […]

Lue lisää… from Blogi: Tuleva hallituskausi musiikki- ja tanssialan ammatillisen koulutuksen näkökulmasta

Musiikkikoulutuksen vision verkkosivut uudistuivat ja koordinaatiovastuu Konservatorioliitolle

Visiotyön verkkosivut uusiutuivat keväällä 2023. Sivut tarjoavat kattavasti tietoa musiikkikoulutuksen visiotyöstä sekä alan ajankohtaisista uutisista. Vision jatkoa koordinoi eri koulutusasteiden edustajista koostuva Visiosta vaikuttavuuteen 2030! -jatkotyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja Juha Järvinen. Liiton toiminnanjohtaja Taija Lähdetie puolestaan vastaa ryhmän työn koordinoinnista. Uudet verkkosivut tarjoavat kaikille aiheesta kiinnostuneelle runsaasti materiaalia musiikkikoulutuksen kehittämisen tueksi. Sivuilta löytyy […]

Lue lisää… from Musiikkikoulutuksen vision verkkosivut uudistuivat ja koordinaatiovastuu Konservatorioliitolle

Tutkimus: Nais- ja miesmusiikintekijöillä täysin eri käsitys alan tasa-arvoisuudesta

Musiikkiala ryhtyy toimenpiteisiin Tiedote 8.3.2023 Tuoreen suomalaisen kyselytutkimuksen mukaan 70 prosenttia naispuolisista säveltäjistä ja sanoittajista kokee musiikkialan epätasa-arvoisena, kun miesten  keskuudessa luku on vain 32 prosenttia. Suurimmiksi syiksi nimettiin musiikkialalla vallitsevat asenteet sekä naisten verkostojen ja esikuvien puute. Kyselyssä nousi esille myös toivottuja toimenpiteitä asian parantamiseksi, esimerkiksi musiikinopetuksesta saatava parempi tuki ja kannustus, harrastusmahdollisuuksien kasvattaminen […]

Lue lisää… from Tutkimus: Nais- ja miesmusiikintekijöillä täysin eri käsitys alan tasa-arvoisuudesta

Oikeus musiikkiin!

Suomen musiikkioppilaitosten liiton ja Suomen konservatorioliiton kannanotto 2.3.2023 Olemme seuranneet aktiivisesti viime viikkojen keskustelua Helsingin kaupungin suunnittelemista toimenpiteistä segregaation ehkäisemiseksi. Keskusteluissa on noussut esiin musiikkioppilaitosten toiminta mahdollisena epätasa-arvoistavana vaikuttajana painotettuun opetukseen hakeutuvien lasten osaamistasoon liittyen. Suhtaudumme vakavasti kaikenlaiseen eriytymiskehitykseen ja kannamme yhteistä huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista monin käytännön toimintamuodoin. Liitot jäsenoppilaitoksineen edistävät ja tukevat […]

Lue lisää… from Oikeus musiikkiin!

Luovuutta politiikkaan -viikko ylitti odotukset

Ensimmäistä kertaa järjestetty valtakunnallinen Luovuutta politiikkaan – Kreativitet i politiken -kampanjaviikko tarjosi kiinnostavia keskusteluja, iloista heittäytymistä ja lukuisia kohtaamisia eri puolilla maata. Kampanjaa toteutti aikavälillä 6.-10.2.2023 kaikkiaan 68 eri taiteenalojen oppilaitosta, joissa vieraili viikon aikana 157 poliitikkoa. Luovuutta politiikkaan -kampanja tavoite oli nostaa taidetta ja kulttuuria harrastavien ja opiskelevien lasten ja nuorten äänen ja kiinnostuksen […]

Lue lisää… from Luovuutta politiikkaan -viikko ylitti odotukset

Musiikkia harrastavat ja opiskelevat kaipaavat lisää tukea opintojen siirtymävaiheisiin

Tiedote 16.2.2023, julkaisuvapaa  Suomessa on hyvät mahdollisuudet musiikin tavoitteelliseen opiskeluun. Nuoret musiikin opiskelijat tarvitsisivat kuitenkin opintojensa eri vaiheissa nykyistä enemmän henkilökohtaista ohjausta sekä tietoa koulutuspoluista ja niiden vaatimustasoista, todetaan tuoreessa, musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilannetta selvittäneessä tutkimuksessa.   Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka lapset ja nuoret voivat opiskella ja edetä musiikkialan koulutuksessa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat siirtymät eri opintotasoilta toiselle. […]

Lue lisää… from Musiikkia harrastavat ja opiskelevat kaipaavat lisää tukea opintojen siirtymävaiheisiin

Konservatorioliiton Kevätpäivät Kajaanissa

Konservatorioliiton Kevätpäivät järjestetään 12.-13.4.2023 Kainuun ammattiopiston KAO Konservatoriossa Kajaanissa. Ohjelma Keskiviikko 12.4.  Klo 12.00-13.00 Lounas Hotelli Kajanus, omakustanteinenKlo 13.30-16.30  Kaukametsän kansalaisopiston auditorio (Koskikatu 4B). Ennen kokousta tutustutaan Kaukametsän tiloihinKlo 19.00 Illallinen, KAOn opetusravintola KisälliKuljetukset hotellilta, menomatkalla tutustutaan KAOn konservatorion tiloihin (Vuorikatu 2) Torstai 13.4. Klo 9.30 Kaukametsän kansalaisopiston auditorio (Koskikatu 4B) Lounas Hotelli Kajanuksessa, omakustanteinen Kokouskutsut sekä vuosikokousmateriaalit […]

Lue lisää… from Konservatorioliiton Kevätpäivät Kajaanissa

Eduskuntavaaliohjelmamme painottaa taideopetuksen ja koulutusverkoston merkitystä

Taiteen perusopetusliiton ja sen jäsenjärjestöjen ja Suomen konservatorioliiton yhteinen eduskuntavaaliohjelma 2023. Panostaminen elinvoimaiseen kulttuuri- ja taidealan koulutusverkostoon mahdollistaa parhaalla tavalla lasten ja nuorten pääsyn taiteen perusopetukseen sekä etenemisen ammattilaisuuden polulle. Lataa ohjelma käyttöösi:Eduskuntavaaliohjelma 2023 suomeksi (pdf)Riksdagsvalprogram 203 på svenska (pdf) #taidekasvattaa #eduskuntavaalit2023 Eduskuntavaaliohjelma 2023 Taiteen perusopetus ja kulttuurialan ammatillinen koulutus: Vahvistamalla valtakunnallista taiteen perusopetuksen kattavuutta ja turvaamalla […]

Lue lisää… from Eduskuntavaaliohjelmamme painottaa taideopetuksen ja koulutusverkoston merkitystä

Luovuutta politiikkaan – Kreativitet i politiken 6.-10.2.2023

Lasten ja nuorten taideopetus ja -koulutus kiinnostaa – Yli 150 päättäjää tutustuu oppilaitosten toimintaa. Kampanja toteutuu 6.-10.2.2023. Ensimmäistä kertaa järjestettävä Luovuutta politiikkaan – Kreativitet i politiken -viikko käynnistyi 6.2.2023. Kampanjaan osallistuu lähes 70 eri taiteenalojen oppilaitosta eri puolilta maata sekä yli 150 paikallispoliitikkoa, aluevaltuutettua ja edustakuntavaaliehdokasta. Mukana on myös nykyisiä ministereitä ja kansanedustajia. Kampanjan avulla nostetaan taidetta ja kulttuuria […]

Lue lisää… from Luovuutta politiikkaan – Kreativitet i politiken 6.-10.2.2023

Musiikin opintopolut -hankkeet tulokset julkaistaan 16.2.  

Tervetuloa kuulemaan Musiikin opintopolut -hankkeen kautta piirtyvää kuvaa musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilanteesta Suomessa sekä tarkastelemaan eri koulutusasteiden välisten siirtymävaiheiden tapahtumia. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen, Suomen musiikkioppilaitosten liiton ja Suomen konservatorioliiton Musiikin opintopolut -yhteishanke on selvittänyt musiikin opintopolkujen kokonaisuutta sekä nivelvaiheiden tapahtumia kaksivuotisessa hankkeessa vuosien 2021-2022 aikana. Tutkimus on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Julkistustilaisuus järjestetään torstaina 16.2. […]

Lue lisää… from Musiikin opintopolut -hankkeet tulokset julkaistaan 16.2.  

Kysely kartoittaa syitä musiikkialan epätasaiseen sukupuolijakaumaan

– miksi vain niin harva nainen päätyy tekemään musiikkia itse? Musiikkia kirjoittavista säveltäjistä, sanoittajista ja sovittajista peräti 80 prosenttia on miespuolisia. Naisten osuus musiikin tekijöistä on vuosien varrella noussut erittäin hitaasti. Nyt Teosto on käynnistänyt hankkeen, joka kartoittaa syitä sille, miksi vain niin harva nainen tai muunsukupuolinen päätyy tekemään musiikkia itse.  Musiikin monimuotoisuus on tärkeä […]

Lue lisää… from Kysely kartoittaa syitä musiikkialan epätasaiseen sukupuolijakaumaan

Lausunto sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muuttamisesta

Asiantuntijalausunto 8.12.2022 Eduskunnan sivistysvaliokunta siv@eduskunta.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 43/2022 vp) Lausunto sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muuttamisesta  Suomen konservatorioliitto ry. ja Sivistystyönantajat ry haluavat lausua eduskunnan sivistysvaliokunnan tietoon seuraavaa. Kuulemistilaisuudessa 24.11.2022 kävi ilmi, että tekijänoikeuslain valmistelussa on huomioitu puutteellisesti koulutuksen järjestäjien ehdotuksia. Yhdymme perustuslakivaliokunnan kannanottoon, jonka mukaan sivistysvaliokunnan tulee […]

Lue lisää… from Lausunto sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muuttamisesta