Tutkimus: Nais- ja miesmusiikintekijöillä täysin eri käsitys alan tasa-arvoisuudesta

Musiikkiala ryhtyy toimenpiteisiin Tiedote 8.3.2023 Tuoreen suomalaisen kyselytutkimuksen mukaan 70 prosenttia naispuolisista säveltäjistä ja sanoittajista kokee musiikkialan epätasa-arvoisena, kun miesten  keskuudessa luku on vain 32 prosenttia. Suurimmiksi syiksi nimettiin musiikkialalla vallitsevat asenteet sekä naisten verkostojen ja esikuvien puute. Kyselyssä nousi esille myös toivottuja toimenpiteitä asian parantamiseksi, esimerkiksi musiikinopetuksesta saatava parempi tuki ja kannustus, harrastusmahdollisuuksien kasvattaminen […]

Lue lisää… from Tutkimus: Nais- ja miesmusiikintekijöillä täysin eri käsitys alan tasa-arvoisuudesta

Oikeus musiikkiin!

Suomen musiikkioppilaitosten liiton ja Suomen konservatorioliiton kannanotto 2.3.2023 Olemme seuranneet aktiivisesti viime viikkojen keskustelua Helsingin kaupungin suunnittelemista toimenpiteistä segregaation ehkäisemiseksi. Keskusteluissa on noussut esiin musiikkioppilaitosten toiminta mahdollisena epätasa-arvoistavana vaikuttajana painotettuun opetukseen hakeutuvien lasten osaamistasoon liittyen. Suhtaudumme vakavasti kaikenlaiseen eriytymiskehitykseen ja kannamme yhteistä huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista monin käytännön toimintamuodoin. Liitot jäsenoppilaitoksineen edistävät ja tukevat […]

Lue lisää… from Oikeus musiikkiin!

Luovuutta politiikkaan -viikko ylitti odotukset

Ensimmäistä kertaa järjestetty valtakunnallinen Luovuutta politiikkaan – Kreativitet i politiken -kampanjaviikko tarjosi kiinnostavia keskusteluja, iloista heittäytymistä ja lukuisia kohtaamisia eri puolilla maata. Kampanjaa toteutti aikavälillä 6.-10.2.2023 kaikkiaan 68 eri taiteenalojen oppilaitosta, joissa vieraili viikon aikana 157 poliitikkoa. Luovuutta politiikkaan -kampanja tavoite oli nostaa taidetta ja kulttuuria harrastavien ja opiskelevien lasten ja nuorten äänen ja kiinnostuksen […]

Lue lisää… from Luovuutta politiikkaan -viikko ylitti odotukset

Musiikkia harrastavat ja opiskelevat kaipaavat lisää tukea opintojen siirtymävaiheisiin

Tiedote 16.2.2023, julkaisuvapaa  Suomessa on hyvät mahdollisuudet musiikin tavoitteelliseen opiskeluun. Nuoret musiikin opiskelijat tarvitsisivat kuitenkin opintojensa eri vaiheissa nykyistä enemmän henkilökohtaista ohjausta sekä tietoa koulutuspoluista ja niiden vaatimustasoista, todetaan tuoreessa, musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilannetta selvittäneessä tutkimuksessa.   Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka lapset ja nuoret voivat opiskella ja edetä musiikkialan koulutuksessa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat siirtymät eri opintotasoilta toiselle. […]

Lue lisää… from Musiikkia harrastavat ja opiskelevat kaipaavat lisää tukea opintojen siirtymävaiheisiin

Konservatorioliiton Kevätpäivät Kajaanissa

Konservatorioliiton Kevätpäivät järjestetään 12.-13.4.2023 Kainuun ammattiopiston KAO Konservatoriossa Kajaanissa. Ohjelma Keskiviikko 12.4.  Klo 12.00-13.00 Lounas Hotelli Kajanus, omakustanteinenKlo 13.30-16.30  Kaukametsän kansalaisopiston auditorio (Koskikatu 4B). Ennen kokousta tutustutaan Kaukametsän tiloihinKlo 19.00 Illallinen, KAOn opetusravintola KisälliKuljetukset hotellilta, menomatkalla tutustutaan KAOn konservatorion tiloihin (Vuorikatu 2) Torstai 13.4. Klo 9.30 Kaukametsän kansalaisopiston auditorio (Koskikatu 4B) Lounas Hotelli Kajanuksessa, omakustanteinen Kokouskutsut sekä vuosikokousmateriaalit […]

Lue lisää… from Konservatorioliiton Kevätpäivät Kajaanissa

Eduskuntavaaliohjelmamme painottaa taideopetuksen ja koulutusverkoston merkitystä

Taiteen perusopetusliiton ja sen jäsenjärjestöjen ja Suomen konservatorioliiton yhteinen eduskuntavaaliohjelma 2023. Panostaminen elinvoimaiseen kulttuuri- ja taidealan koulutusverkostoon mahdollistaa parhaalla tavalla lasten ja nuorten pääsyn taiteen perusopetukseen sekä etenemisen ammattilaisuuden polulle. Lataa ohjelma käyttöösi:Eduskuntavaaliohjelma 2023 suomeksi (pdf)Riksdagsvalprogram 203 på svenska (pdf) #taidekasvattaa #eduskuntavaalit2023 Eduskuntavaaliohjelma 2023 Taiteen perusopetus ja kulttuurialan ammatillinen koulutus: Vahvistamalla valtakunnallista taiteen perusopetuksen kattavuutta ja turvaamalla […]

Lue lisää… from Eduskuntavaaliohjelmamme painottaa taideopetuksen ja koulutusverkoston merkitystä

Luovuutta politiikkaan – Kreativitet i politiken 6.-10.2.2023

Lasten ja nuorten taideopetus ja -koulutus kiinnostaa – Yli 150 päättäjää tutustuu oppilaitosten toimintaa. Kampanja toteutuu 6.-10.2.2023. Ensimmäistä kertaa järjestettävä Luovuutta politiikkaan – Kreativitet i politiken -viikko käynnistyi 6.2.2023. Kampanjaan osallistuu lähes 70 eri taiteenalojen oppilaitosta eri puolilta maata sekä yli 150 paikallispoliitikkoa, aluevaltuutettua ja edustakuntavaaliehdokasta. Mukana on myös nykyisiä ministereitä ja kansanedustajia. Kampanjan avulla nostetaan taidetta ja kulttuuria […]

Lue lisää… from Luovuutta politiikkaan – Kreativitet i politiken 6.-10.2.2023

Musiikin opintopolut -hankkeet tulokset julkaistaan 16.2.  

Tervetuloa kuulemaan Musiikin opintopolut -hankkeen kautta piirtyvää kuvaa musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilanteesta Suomessa sekä tarkastelemaan eri koulutusasteiden välisten siirtymävaiheiden tapahtumia. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen, Suomen musiikkioppilaitosten liiton ja Suomen konservatorioliiton Musiikin opintopolut -yhteishanke on selvittänyt musiikin opintopolkujen kokonaisuutta sekä nivelvaiheiden tapahtumia kaksivuotisessa hankkeessa vuosien 2021-2022 aikana. Tutkimus on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Julkistustilaisuus järjestetään torstaina 16.2. […]

Lue lisää… from Musiikin opintopolut -hankkeet tulokset julkaistaan 16.2.  

Kysely kartoittaa syitä musiikkialan epätasaiseen sukupuolijakaumaan

– miksi vain niin harva nainen päätyy tekemään musiikkia itse? Musiikkia kirjoittavista säveltäjistä, sanoittajista ja sovittajista peräti 80 prosenttia on miespuolisia. Naisten osuus musiikin tekijöistä on vuosien varrella noussut erittäin hitaasti. Nyt Teosto on käynnistänyt hankkeen, joka kartoittaa syitä sille, miksi vain niin harva nainen tai muunsukupuolinen päätyy tekemään musiikkia itse.  Musiikin monimuotoisuus on tärkeä […]

Lue lisää… from Kysely kartoittaa syitä musiikkialan epätasaiseen sukupuolijakaumaan

Lausunto sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muuttamisesta

Asiantuntijalausunto 8.12.2022 Eduskunnan sivistysvaliokunta siv@eduskunta.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 43/2022 vp) Lausunto sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muuttamisesta  Suomen konservatorioliitto ry. ja Sivistystyönantajat ry haluavat lausua eduskunnan sivistysvaliokunnan tietoon seuraavaa. Kuulemistilaisuudessa 24.11.2022 kävi ilmi, että tekijänoikeuslain valmistelussa on huomioitu puutteellisesti koulutuksen järjestäjien ehdotuksia. Yhdymme perustuslakivaliokunnan kannanottoon, jonka mukaan sivistysvaliokunnan tulee […]

Lue lisää… from Lausunto sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muuttamisesta

Opiskelijoiden kasvu ammattilaisuuden polulle -webinaarit

Webinaarisarja tarjoaa näkökulmia musiikkialan opiskelijoiden tukemiseen heidän matkallaan kohti ammattilaisuutta. Koulutuksissa paneudutaan siihen, minkä tyyppiset asiat voivat vaikuttaa tunteiden ja käyttäytymisen hallintaamme sekä tarkastellaan psyykkisen valmennuksen näkökulmia. Samalla mietitään keinoja, joiden kautta opettaja voi vaikuttaa omaan jaksamiseensa opiskelijoiden onnistumisten sekä haasteiden keskellä. Mielipeili ja opiskelijoiden minäpystyvyyteen vaikuttaminen opettajan työssä Ke 1.2.2023 klo 9.00-10.30, Zoom-webinaari Neuropsykologian […]

Lue lisää… from Opiskelijoiden kasvu ammattilaisuuden polulle -webinaarit

Suomen konservatorioliiton hallitus 2023

Suomen konservatorioliitto vietti Syyspäiviä yhteistyössä Suomen musiikkioppilaitosten liiton kanssa 21.-23.11. Helsingin Konservatoriossa. Liiton varsinainen syyskokous järjestettiin 23.11. ja kokouksessa valittiin myös uusi hallitus vuodelle 2023.  Liiton puheenjohtajana jatkaa Turun konservatorion rehtori-toimitusjohtaja Juha Järvinen. Lisäksi hallituksessa jatkavat varsinaisina jäseninä vararehtori Ulrika Kauniskangas, Pop & Jazz Konservatorio, rehtori Otto Korhonen, Joensuun konservatorio, sekä rehtori Noora Tuominen, Oulun konservatorio.  Heidän henkilökohtaisina varajäseninään […]

Lue lisää… from Suomen konservatorioliiton hallitus 2023

Lausunto ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteiden asetuksen 24 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27138/2022Suomen konservatorioliiton lausuntoLausuntopalvelu 16.11.2022 Asetusehdotus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta Suomen konservatorioliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetuksen 24 §:n 3 momentin mukaisen voimaantulosäännöksen muutosehdotuksesta, mutta toteaa että asetus on monitulkintainen ja erityisesti freelancealoihin erikoistuneiden koulutuksen järjestäjien näkökulmasta varsin ristiriitainen. Voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavan siten, että osa-aikaisen työpaikalla tapahtuvan […]

Lue lisää… from Lausunto ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteiden asetuksen 24 §:n muuttamisesta

Musiikkikoulutuksen visio sai rinnalleen kaksi uutta visiota

Musiikkikoulutuksen visio sai rinnalleen Svenska Teaternilla 14.11. järjestetyssä julkaisutilaisuudessa Esittävien taiteiden ja Kuvataiteiden kasvatuksen ja koulutuksen visiot. Vuoteen 2030 ulottuvat visiot tarjoavat kymmeniä toimenpide-ehdotuksia, joilla musiikin, kuvataiteen ja esittävien taiteiden opetusta ja roolia yhteiskunnassa voidaan vahvistaa. Ainutlaatuinen, vuonna 2019 alkanut visiotyö kokoaa yhteen yli 2 000 taidealan ammattilaisen ja sidosryhmän edustajan näkemykset taidekasvatuksen ja -koulutuksen […]

Lue lisää… from Musiikkikoulutuksen visio sai rinnalleen kaksi uutta visiota

Lausunto Kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16052/2021Suomen konservatorioliiton lausuntoLausuntopalvelu 7.11.2022 1. Miten työryhmän raportti onnistuu sanoittamaan ja viestimään kulttuurialan tilannetta ja kehittämishaasteita alan jälleenrakennuksen ja vahvistamisen tarve huomioiden? Raportti kokoaa alan tulevaisuuden haasteet esiin ajantasaisesti ja ottaa kantaa kattavasti kehittämiskohtiin. Ehdotamme, että osana kokonaisuutta olisi hyvä pohtia vielä vahvemmin taiteen ammattilaiseksi ja yleisöksi kasvamisen polkua sekä koulutusjatkumojen merkitystä. Taidekasvatuksen […]

Lue lisää… from Lausunto Kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportista

Syyspäivät Helsingin Konservatoriossa

Suomen konservatorioliiton ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton yhteiset syyspäivät järjestetään Helsingin Konservatoriossa 21.-23.11.2022. Tutustu päivien tarkempaan ohjelmaan oheisesta päiväohjelmasta. Tarjolla on sekä liittokohtaista että yhteistä ohjelmaa. Konservatorioliiton kollegion kokous sekä syyskokous ovat keskiviikkona 23.11. Ilmoittautumiset toivotaan 26.10. mennessä verkkolomakkeella. Huomaathan myös varata hotellihuoneesi ajoissa, sillä majoituskiintiö päättyy jo 21.10. Lisätietoja päivien järjestelyistä antaa SML:n liittosihteeri. Lisätietoja tapahtumasta myös […]

Lue lisää… from Syyspäivät Helsingin Konservatoriossa

Luovuutta politiikkaan -kampanja 6.-10.2.2023

Luovuutta politiikkaan – Kreativitet i politiken -kampanja kutsuu päättäjät tutustumaan lasten ja nuorten taideopetukseen ja -koulutukseen 6.-10.2.2023. Luovuutta politiikkaan -viikko järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Kampanjan aikana taidealan oppilaitokset kutsuvat paikallispoliitikkoja, eduskuntavaaliehdokkaita, aluevaltuutettuja tai muita päättäjiä tutustumaan oppilaitosten toimintaan. Päättäjät pääsevät mukaan tekemään taidetta ja keskustelemaan lasten ja nuorten kanssa. Viikon toteutukseen osallistuu valtakunnallisesti oppilaitoksia taiteen […]

Lue lisää… from Luovuutta politiikkaan -kampanja 6.-10.2.2023

Viestintäkoulutukset: Kriisiviestintä ja suunnitelmallinen some

Tervetuloa taidealan oppilaitoksille suunnattuihin viestinnän koulutuksiin. Kriisiviestintä taideoppilaitoksessa – Miten ennakoin, varaudun ja toimin?  Torstai 3.11. Klo 9-12 / Zoom Oppilaitosten johdolle ja viestintää tekeville suunnatussa webinaarissa paneudutaan yllättävien ja hankalien viestintätilanteiden ennakointiin, varautumiseen ja käytännön toimintatapoihin. Koulutus antaa eväitä oman oppilaitoksen kriisiviestintäsuunnitelman ja käytäntöjen päivittämiseen. Miten sinun oppilaitoksessasi viestitään, kun tilanne on päällä? Kouluttajana […]

Lue lisää… from Viestintäkoulutukset: Kriisiviestintä ja suunnitelmallinen some

Musiikkialan ammatilliseen koulutukseen voi hakea myös syksyllä

Musiikkialan ammatillisen koulutuksen oppilaitoksiin on pääosin auki jatkuva haku ympäri vuoden tai auki on useampia hakuikkkunoita vuoden mittaan.  Tällä hetkellä auki ovat esimerkiksi alla olevat hakukohteet.  Lahden konservatorio: Jatkuva haku klassisen musiikin linjalle 15.11. saakka, hakulinkki Keski-Pohjanmaan Konservatorio: Jatkuva haku, erityisesti haetaan sähköbasisteja, kpkonsa.fi  KAO Konservatorio: Jatkuva haku, kao.fi/kaokonservatorio Pop & Jazz Konservatorio Lappia: Jatkuva haku Musiikkialan perustutkinto (muusikko) Musiikkialan […]

Lue lisää… from Musiikkialan ammatilliseen koulutukseen voi hakea myös syksyllä

Lausunto toisen asteen kehittämishankkeen säädösmuutoksista 

Opetus- ja kulttuuriministeriöLausuntopalvelu 22.6.2022 Suomen konservatorioliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä koskien toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksia. Olemme tutustuneet esitettyyn kokonaisuuteen ja suhtaudumme siihen hyvin kriittisesti. Yhdymme usean muun toimijan esittämään huoleen siitä, että esitystä viedään eteenpäin riittämättömällä kokemuksella edellisistä uudistuksista, kiireessä tehdyllä valmistelulla ja ilman tarvittavaa tietopohjaa esitettyjen ehdotusten vaikutuksista. Esitetyssä muodossaan esitys […]

Lue lisää… from Lausunto toisen asteen kehittämishankkeen säädösmuutoksista