Lausunto toisen asteen kehittämishankkeen säädösmuutoksista 

Opetus- ja kulttuuriministeriöLausuntopalvelu 22.6.2022 Suomen konservatorioliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä koskien toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksia. Olemme tutustuneet esitettyyn kokonaisuuteen ja suhtaudumme siihen hyvin kriittisesti. Yhdymme usean muun toimijan esittämään huoleen siitä, että esitystä viedään eteenpäin riittämättömällä kokemuksella edellisistä uudistuksista, kiireessä tehdyllä valmistelulla ja ilman tarvittavaa tietopohjaa esitettyjen ehdotusten vaikutuksista. Esitetyssä muodossaan esitys […]

Lue lisää… from Lausunto toisen asteen kehittämishankkeen säädösmuutoksista 

Eduskuntavaaliohjelmamme painottaa taideopetuksen ja koulutusverkoston merkitystä

Taiteen perusopetusliiton ja sen jäsenjärjestöjen ja Suomen konservatorioliiton yhteinen eduskuntavaaliohjelma 2023. Panostaminen elinvoimaiseen kulttuuri- ja taidealan koulutusverkostoon mahdollistaa parhaalla tavalla lasten ja nuorten pääsyn taiteen perusopetukseen sekä etenemisen ammattilaisuuden polulle. #taidekasvattaa #eduskuntavaalit2023 Eduskuntavaaliohjelma 2023 Taiteen perusopetus ja kulttuurialan ammatillinen koulutus: Parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia Vahvistaa luovan ajattelun ja osaamisen roolia yhteiskunnassa Pitää maamme elinvoimaisena […]

Lue lisää… from Eduskuntavaaliohjelmamme painottaa taideopetuksen ja koulutusverkoston merkitystä

ViVa2030! Saavutettavuus ja digitaalisuus tulevaisuuden musiikin opetuksessa

25.8.2022 klo 9.00-12.00 (Zoom-webinaari) Tervetuloa mukaan Musiikkikoulutuksen visio 2030 -jatkotyöhön edistämään vision jalkautumista musiikkikoulutuksen kentälle. Webinaarissa tarkastellaan vision toimeenpanon tilannetta sekä pureudutaan alan moninaisuuden haasteisiin ja kehittämiskohteisiin kahden pääteeman, saavutettavuuden ja digitaalisuuden, kautta. Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Mukaan ovat tervetulleita niin oppilaitosten opettajat, muu henkilökunta ja johdon edustajat kuin muut musiikkialan toimijat. Tilaisuus nauhoitetaan ja se […]

Lue lisää… from ViVa2030! Saavutettavuus ja digitaalisuus tulevaisuuden musiikin opetuksessa

Lausunto sivistysvaliokunnalle HE:stä tekijänoikeuslain muuttamisessa

Lausunto 23.5.2022 Eduskunnan sivistysvaliokunta siv@eduskunta.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 43/2022 vp) Suomen konservatorioliiton ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton lausunto sivistysvaliokunnalle Suomen konservatorioliitto ry. ja Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. haluavat saattaa eduskunnan sivistysvaliokunnan tietoon seuraavaa.  Olemme tutustuneet hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 43/2022 […]

Lue lisää… from Lausunto sivistysvaliokunnalle HE:stä tekijänoikeuslain muuttamisessa

Uusi tyttöjen Jazz Camp for Girls -leiri Pori Jazz Kidsin yhteydessä

Koko perheen ilmainen musiikkitapahtuma Pori Jazz Kids järjestetään jälleen ensi kesänä osana Pori Jazz -festivaalia. Kiinnostavaa ohjelmaa on tarjolla 8.–13.7. Pori Jazz Kidsin yhteydessä järjestetään ensimmäistä kertaa myös pääsymaksuton musiikkileiri JazzCamp for Girls. Jazzleiri tarjoaa hauskanpitoa musiikin äärellä Jazz Camp for Girls on Tanskan jazzliiton (Jazz Denmark) vuonna 2014 lanseeraama konsepti, jonka tavoitteena on innostaa […]

Lue lisää… from Uusi tyttöjen Jazz Camp for Girls -leiri Pori Jazz Kidsin yhteydessä

Ukraina: Tukimateriaalia ammatillisesta koulutuksesta

Päivitetty 19.5.2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset tulevat vaikuttamaan toimintaympäristöömme monitahoisesti.  Tilanteessa on hyvä tutustua mm. Opetushallituksen, valtioneuvoston ja eri ministeriöiden tukimateriaaleihin sekä päivittää oman oppilaitoksen kokonaisturvallisuustilanne. Tälle sivulle kootaan aihepiiriin liittyvää tukimateriaalia. Konservatorioliitto ei tee suosituksia tai ohjeita vaan niistä vastaavat viranomaiset.  Tukimateriaalia eri koulutusasteille OPH: Opetustoimi, kansainväliset ohjelmat ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan  OKM: […]

Lue lisää… from Ukraina: Tukimateriaalia ammatillisesta koulutuksesta

Kevätpäivien materiaalit saatavilla

Suomen konservatorioliiton ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton yhteiset Kevätpäivät järjestettiin Naantalin musiikkiopistolla 6.-8.4.2022. Samassa yhteydessä pidettiin kummankin järjestön sääntömääräiset vuosikokoukset. Päivät keräsivät yhteen lähes sata osanottajaa musiikkioppilaitoksista ja konservatorioista. Lämmin kiitos Naantalin musiikkiopiston väelle ja Konservatorioliiton puolesta lisäksi Turun konservatoriolle vieraanvaraisuudesta! Luentojen esitysmateriaalit kootaan Suomen musiikkioppilaitosten liiton verkkosivuille. Liiton esitysmateriaalit Kaksois- ja kolmoistutkinnot musiikkialalla (pdf) 7.4.2022 […]

Lue lisää… from Kevätpäivien materiaalit saatavilla

Musiikkikoulutuksen vision 2030 toimeenpanoa kartoitetaan kyselyllä

Musiikkikoulutuksen yhteinen Musiikkikoulutuksen visio 2030 valmistui joulukuussa 2020 ja samalla käynnistyi sen jalkautuminen kentälle.  Nyt vision jatkoa edistävä Visiosta vaikuttavuuteen 2030! -työryhmä (ViVa2030!) toteuttaa kyselyn toimeenpanon tämän hetkisestä tilanteesta jatkotyön tueksi.  Kysely on henkilökohtainen eikä vastausten tarvitse edustaa minkään organisaation mielipidettä. Kysely suunnattu kaikille visiotyöhön osallistuneille sekä aiheesta kiinnostuneille.  Arvostamme mielipidettäsi – vastaa siis lauantaihin 30.4. mennessä! Kysely on lyhyt ja […]

Lue lisää… from Musiikkikoulutuksen vision 2030 toimeenpanoa kartoitetaan kyselyllä

Teoston sopimusten sisältö selkokielistetty

Suomen konservatorioliitto ja Suomen musiikkioppilaitosten liitto neuvottelevat Teoston kanssa liittokohtaiset sopimukset musiikin käytöstä oppilaitosympäristössä. Konservatorioliiton sopimukset koskevat koko jäsenoppilaitoksen toimintaa niin taiteen perusopetuksen kuin ammatillisen koulutuksen osalta.  Sopimusten sisältö on nyt selkokielistetty ja julkaistu Teoston sivustolla. Uudelle sivulle on koottu tietoa myös laajemmin musiikin opetuskäytöstä. Selkokielistämistyön tavoitteena on ollut parantaa ymmärrystä sopimusten sisällöistä sekä niiden soveltamisen […]

Lue lisää… from Teoston sopimusten sisältö selkokielistetty

Lausunto taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/30209/2021Suomen konservatorioliiton lausunto 7.3.2022 Suomen konservatorioliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta. Kannatamme ehdotuksen toteuttamista suurimmilta osin.  Opetus- ja kulttuuriministeriölle luovutetussa selvityksessä taiteen perusopetuksen oppilaitoksista tiedonsiirtojen mahdollistamista kannatti valtaosa. […]

Lue lisää… from Lausunto taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

Kulttuurialan järjestöt tukevat Ukrainan lapsia 31 000 euron lahjoituksella

Venäjä aloitti torstaina 24. helmikuuta 2022 hyökkäyksen Ukrainaa vastaan.   Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry jäsenjärjestöineen lahjoittaa yhteensä 31 000 euroa Unicefin kautta Ukrainan lapsille. Myös Suomen konservatorioliitto on osallistunut yhteislahjoitukseen. Lukuisat muutkin kulttuuritoimijat, alan yritykset ja järjestöt, ovat tehneet merkittäviä lahjoituksia avustusjärjestöille. Ukraina ei ole yksin. Suomalaiset haluavat auttaa ukrainalaisia hädän keskellä. Tehokkain tapa […]

Lue lisää… from Kulttuurialan järjestöt tukevat Ukrainan lapsia 31 000 euron lahjoituksella

Juha Järvinen nimetty edustajaksi Toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeen seurantaryhmään 

Konservatorioliiton puheenjohtaja Juha Järvinen on nimetty liiton edustajaksi opetus- ja kulttuuriministeriön Toisen asteen koulutuksen yhteistyön ja järjestäjärakenteen kehittäminen -hankkeen seurantaryhmään. Hankkeen toimikausi on 22.11.2021-23.6.2022 ja sen tavoitteena on koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden mukaisesti uudistaa toisen asteen koulutuksen toimintamuotoja siten, että ne vastaavat tuleviin haasteisiin, ja että koulutus on laadukasta ja kaikkien helposti saavutettavissa. Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin OKM:n verkkosivuilla. […]

Lue lisää… from Juha Järvinen nimetty edustajaksi Toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeen seurantaryhmään 

Kevätpäivät Suomen musiikkioppilaitosten liiton kanssa Naantalissa

Konservatorioliiton Kevätpäivät toteutetaan tänä keväänä yhteistyössä Suomen musiikkioppilaitosten liiton kanssa Naantalissa 6.-8.4.2022.  Päivien monipuolisen ohjelman teemoja ovat mm. musiikki ja tasa-arvo (SML:n toiminnanjohtaja Minja Koskela), osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen lukioyhteistyössä, lukioikäisten erilaiset musiikin oppimispolut ja mahdollisuudet, kaksois- ja kolmoistutkinnot, lyömäsoittimet sekä musiikkialan koulutusasteiden välinen yhteistyö.  Vierailevina puhujina tilaisuuteen saapuvat opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasianneuvos Hanna Koskimies ja Sibelius-Akatemian varadekaani Olli-Pekka […]

Lue lisää… from Kevätpäivät Suomen musiikkioppilaitosten liiton kanssa Naantalissa

Lahden Toimistopäivät 17.-18.3.

Valtakunnalliset musiikkioppilaitosten toimihenkilöiden koulutuspäivät järjestetään 17.-18.3.2022 Lahden konservatoriolla ja Lahden musiikkiopistolla yhteistyössä Suomen konservatorioliiton ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton kanssa. Toimistopäivillä jaetaan informaatiota ajankohtaisista toimialan aiheista niin taiteen perusopetuksen kuin ammatillisen koulutuksen saralta. Samalla on mahdollisuus tavata kollegoita ympäri Suomen. Päivien ohjelmasisältö: Musiikin käyttö oppilaitosympäristössä: Käytäntöjä Teoston sopimuksista (Teosto) Tes-ajankohtaista: Kunnallisille ja yksityisille oppilaitoksille (OVTES, Sivista) […]

Lue lisää… from Lahden Toimistopäivät 17.-18.3.

Oppilaitosjohdon työhyvinvointi ja työssäjaksaminen 24.3.

To 24.3. klo 8.30-12.00, Zoom-webinaari Oppilaitosjohdolle suunnatussa aamupäivässä keskitytään johtajien ja esimiestyötä tekevien työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen, aivoterveyteen ja keinoihin työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Aamupäivän toteuttaa työelämäpsykologi ja työnohjaaja Marjukka Laurola, joka työskentelee erityisesti taiteilijoiden ja luovien alojen ammattilaisten kanssa. Ohjelmassa on myös professori, aivotutkija Minna Huotilaisen luento. Tutustu ohjelmaan TPO-liiton sivuilla Ohjelma 8.30-9.00 Orientaatio päivään: Valokeila omaan työhyvinvointiin 9.00-10.30 Aivot […]

Lue lisää… from Oppilaitosjohdon työhyvinvointi ja työssäjaksaminen 24.3.

Konservatorioiden ja seurakuntien yhteistyössä on mahdollisuuksia

Konservatorioliitto ja Kirkkomusiikkiliitto toteuttivat tammikuussa keskustelutuokion, jossa koulutuspäällikkö Marko Autio Turun konservatoriolta ja koulutussuunnittelija Klaus Hoffström Palmgren-konservatoriolta pohtivat yhdessä toiminnanjohtaja Jonna Aakkulan ja toiminnanjohtaja Taija Lähdetien kanssa seurakuntien ja konservatorioiden yhteistyömahdollisuuksista työssäoppimisen saralla. Keskustelu avaa tapoja, joita yhteistyön kehittämiselle on ja tuo esiin jo olemassa olevaa monipuolista työtä, jota oppilaitokset tekevät seurakuntien kanssa ammatillisen koulutuksen saralla. Keskustelu on katsottavissa liiton YouTube-kanavalta. Lue myös toiminnanjohtaja […]

Lue lisää… from Konservatorioiden ja seurakuntien yhteistyössä on mahdollisuuksia

Koronavirus ja opetustoimi: Päivitetyt viranomaisohjeistukset

Koronavirustilanne on vaikeutunut omikron-muunnoksen leviämisen myötä ja viranomaisohjeistuksia on päivitetty vuoden vaihteen jälkeen. Oheen on koottu päivitettyjä ohjeistuksia sekä viimeaikaisimpia aiheeseen liittyviä uutisia. Konservatorioliitto ei erikseen ohjeista tai tee suosituksia koronavirukseen liittyen. Seuraavathan aktiivisesti ohjeistyksia, sillä muutokset ja päivityksen niissä ovat mahdollisia.  Opetushallitus Opetushallituksen päivitetyt tukimateriaalit löytyvät Opetustoimi ja koronavirus -sivulta. Ammatillista koulutusta koskevat erityisesti kohdat […]

Lue lisää… from Koronavirus ja opetustoimi: Päivitetyt viranomaisohjeistukset

Blogi: Seurakuntien musiikkityössä on mahdollisuuksia työssäoppimisjaksoille

Oletko katsonut, millaisia muusikon työtehtäviä on tarjolla työvoimatoimistossa? Aika usein avoimia paikkoja on karaokejuontajille ja kanttoreille.  Kanttori on monipuolista työtä tekevä ammattimuusikko, joka nauttii säännöllistä kuukausipalkkaa ja jolle on työpaikkoja maan jokaisella kolkalla. Suomessa on noin 700 kanttoria ja lisäksi moni muusikko työskentelee sivutoimisesti ”keikkakanttorina”.  Seurakuntien musiikkityössä on mahdollisuuksia myös toisen asteen musiikinopiskelijoiden työssäoppimisjaksoille. Seurakunnissa […]

Lue lisää… from Blogi: Seurakuntien musiikkityössä on mahdollisuuksia työssäoppimisjaksoille

Mukaan!-päivien esitysmateriaalit

Viidennet valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät järjestettiin 17.-20.11.2021 Tampere-talossa. Mukaan!-tapahtuma keräsi yhteen mittavan joukon alan opettajia, rehtoreita, hallintohenkilökuntaa, tutkijoita ja muita asiantuntijoita ympäri Suomen ajankohtaisten teemojen äärelle.  Musiikin opintopolut -kokonaisuus toteutettiin yhteistyössä Suomen musiikkioppilaitosten liiton ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kanssa.  Lisäksi liitto toteutti musiikkialan ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden esittelytuokion, jossa julkaistiin myös liiton uusi video.  Esitysten 18.11.2021 materiaaleihin on […]

Lue lisää… from Mukaan!-päivien esitysmateriaalit

Uusi ammatillisen koulutuksen video julkaistu

Suomen konservatorioliitto on toteuttanut musiikkialan ammatillista koulutusta esittelevän videon.  Video esittelee musiikkialan toisen asteen monipuolista toteutusta, sen sisältöjä ja koulutukseen hakeutumisen vaihtoehtoja. Siinä nähdään myös eri puolilla Suomea toteutuvan koulutuksen arkea oppilaitoksista.  Musiikin videoon on säveltänyt Pop & Jazz Konservatoriossa toista vuotta rumpujen ja pianon soittoa opiskeleva Elias Nieminen. Eliaksella on myös tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tampereen yliopistosta.  […]

Lue lisää… from Uusi ammatillisen koulutuksen video julkaistu