fbpx

Konservatorioiden yhteistyöjärjestö

Suomen konservatorioliitto on konservatorioiden etu- ja yhteistyöjärjestö.

Vuonna 1986 perustettu liitto edistää musiikkialan ammatillisen perustutkinnon asemaa ja koulutuksen kehittämistä. Se toimii jäsenyhteisöidensä yhteistyöfoorumina ja tekee monipuolisesti yhteistyötä alan toimijoiden kanssa.

Liiton kuudentoista jäsenoppilaitoksen toimipisteet sijaitsevat kattavasti eri puolilla Suomea. Osa jäsenistä on yksityisiä oppilaitoksia ja osa taas toimii kuntien tai koulutuskuntayhtymien alaisuudessa.

Jäsenoppilaitokset tarjoavat musiikki- ja tanssialan perustutkinnon sekä musiikkituotannon ammattitutkinnon suorittamismahdollisuutta. Valtaosassa oppilaitoksia on myös musiikin ja tanssin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tarjontaa.

Strategia, säännöt ja toimintakertomukset

Konservatorioliiton strategia 2023-2025
Konservatorioliiton säännöt

Toimintakertomus 2022
Toimintakertomus 2021

Toimielimet

Vuosikokous ja syyskokous

Liiton sääntömääräisissa vuosi- ja syyskokouksissa edustajat käsittelevät sääntöjen määräämät asiat sekä valitsevat liiton puheenjohtajan ja hallituksen seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Hallitus

Hallitus edustaa liittoa, valmistelee ja esittää asiat liiton yleiskokouksissa käsiteltäviksi ja toimeenpanee päätökset. 

Kollegio

Liiton hallituksen alaisuudessa toimii kollegio, jonka työskentelyyn osallistuu edustajia kaikista jäsenyhteisöistä. Kollegiotyöhön osallistuu rehtoreita, koulutuspäälliköitä ja oppilaitosten hallintohenkilökuntaa. Kollegio kokoontuu viisi kertaa vuodessa käsittelemään koulutussektorin teemoja ja suunnittelemaan toimia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Työryhmät

Liitto kokoaa tarvittaessa erilaisia työryhmiä valmistelemaan ja toteuttamaan ajankohtaisia teemoja koskien esimerkiksi laadunhallintaa ja toiminnan kehittämistä.

Vaikuttamistyö

Liiton edunvalvonnan ja vaikuttamistyön tavoitteena on turvata jäsenten edellytykset musiikki- ja tanssialan laadukkaan koulutuksen järjestämiseen. Liitolla on edustajia erilaisissa työ- ja ohjausryhmissä, se antaa lausuntoja erityisesti musiikkialan koulutuksen kehittämiseen liittyen sekä tekee yhteistyötä alan järjestöjen kanssa. Lausuntoihin voi tutustua lausuntoarkistossa.

Liitolla on edustaja muun muassa seuraavissa työryhmissä:

  • OPH: Toisen asteen koulutuksen työelämäyhteistyöverkosto
  • Sivista: Taide- ja kulttuurikasvatuksen asiantuntijoiden verkosto
  • Työterveyslaitos: Floor Is Ours! -tutkimushankkeen ohjausryhmä
  • Musiikkikoulutuksen visio 2030: Visiosta vaikuttavuuteen 2030! -jatkotyöryhmä
  • Suomen musiikkineuvosto: Musiikkikoulutus- ja kasvatustyöryhmä

Muu toiminta

Selvitykset ja tutkimukset

Keskeinen osa liiton toimintaa on erilaisten selvitysten ja tutkimusten toteuttaminen musiikkialan toisen asteen koulutuksen kehittämistyön tueksi. Liitto seuraa myös valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumista jatko-opintoihin ja työelämään sekä koulutuksen laadun kehittymistä toteuttamalla kattavia selvityksiä aiheesta. Liiton selvityksiin voi tutustua Tutkimukset-sivulla.

Koulutukset ja seminaarit

Jäsenyhteisöjen edustajille järjestetään vuosittain erilaisia koulutus- ja seminaaripäiviä. Niitä toteutetaan yhteistyössä myös muiden yhteistyötahojen ja järjestöjen kanssa. Koulutuksia on toteutetaan mm. opintohallinnon, opiskeluhuollon, viestinnän kehittämiseen liittyen.

Musiikkikoulutuksen visio 2030

Konservatorioliitto vastaa Musiikkikoulutuksen visio 2030 -jatkotyön koordinaatiosta. Liiton puheenjohtaja toimii Visiosta vaikuttavuuteen 2030 -työryhmän puheenjohtajana ja toiminnanjohtaja koordinoi työtä. Lisätietoja Musiikkikoulutuksen visiosta on saatavilla osoitteesta musiikkikoulutuksenvisio.fi.

Viestintäkanavat

Liiton toimintaa voi seurata erityisesti sosiaalisen median kanavien kautta. Liitto julkaisee säännöllisesti myös blogikirjoituksia alan aiheista selkä jakaa tietoa sähköisen jäsentiedotteen kautta.