Konservatorioiden yhteistyöjärjestö

Suomen konservatorioliitto on konservatorioiden etu- ja yhteistyöjärjestö.

Vuonna 1986 perustettu liitto edistää musiikkialan ammatillisen perustutkinnon asemaa ja koulutuksen kehittämistä. Se toimii jäsenyhteisöidensä yhteistyöfoorumina ja tekee monipuolisesti yhteistyötä musiikin koulutusalan toimijoiden kanssa.

Liiton jäsenoppilaitokset tarjoavat musiikkialan ammatillista peruskoulutusta erilaisin suuntautumisvaihtoehdoin. Lisäksi osassa oppilaitoksia voi opiskella tanssia ammatillisessa peruskoulutuksessa. 

Valtaosassa oppilaitoksia on myös musiikin ja tanssin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tarjontaa.

Musiikin ammattiin? -esite:

Musiikki vahvistaa seudun elinvoimaa -esite:
Musiikin ja tanssin ammatillinen koulutus vahvistaa seudun elinvoimaa (pdf)

Toimintastrategia ja säännöt

Liiton toimintaa ohjaavat toimintastragegia ja säännöt.

Toimielimet

Vuosikokous ja syyskokous

Liiton vuosikokous pidetään keväällä, jolloin jäsenten edustajat päättävät toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Marraskuussa kokoontuu syyskokous, jossa jäsenten edustajat päättävät liiton toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä valitsevat liitolle puheenjohtajan ja hallituksen seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Hallitus

Hallitus edustaa liittoa, valmistelee ja esittää asiat liiton yleiskokouksissa käsiteltäviksi ja toimeenpanee päätökset. 

Kollegio

Liiton hallituksen alaisuudessa toimii kollegio, jonka työskentelyyn osallistuu edustajia kaikista jäsenyhteisöistä. Kollegion työhön osallistuu rehtoreita, koulutuspäälliköitä tai muuta hallintohenkilökuntaa. 

Kollegio kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa ja valmistelee monipuolisesti koulutussektorin teemoja sekä toimia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Työryhmät

Liitto kokoaa tarvittaessa erilaisia työryhmiä valmistelemaan ja toteuttamaan ajankohtaisia teemoja koskien esimerkiksi laadunhallintaa ja toiminnan kehittämistä.

Edunvalvonta

Liiton edunvalvontatyön tavoite on turvata jäsenten edellytyksiä laadukkaan koulutuksen järjestämiseen. Liitolla on edustajia erilaisissa työ- ja ohjausryhmissä ja se antaa lausuntoja erityisesti musiikkialan koulutuksen kehittämiseen liittyen. Lausunnot löytyvät Ajankohtaista-sivulta.

Liitolla on edustaja muun muassa seuraavissa työryhmissä:

  • Opetus- ja kultuuriministeriön Oikeus osata -kehittämisohjelman seurantaryhmä
  • Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön työelämäpalauteryhmä
  • Musiikkikoulutuksen visio 2030, jatkotyöryhmä
  • Suomen musiikkineuvoston musiikkikoulutus- ja kasvatustyöryhmä
  • Työterveyslaitoksen Floor Is Ours! -tutkimushankkeen ohjausryhmä

Muu toiminta

Selvitykset ja tutkimukset

Keskeinen osa liiton toimintaa on erilaisten selvitysten ja tutkimusten toteuttaminen musiikkialan toisen asteen koulutuksen kehittämistyön tueksi. 

Liitto on seurannut valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumista jatko-opintoihin ja työelämään sekä koulutuksen laadun kehittämistä toteuttamalla viiden vuoden välein kattavan selvityksen aiheesta. 

Vuosittain valmistuneille opiskelijoille toteutetaan myös muita kyselyitä sekä tehdään erilaisia jäsenkyselyitä, joissa seurataan musiikkialan toisen asteen koulutuksen kehittymistä.

Tutustu liiton selvityksiin Tutkimukset-sivulla. Selvityksistä saa tietoa myös liiton toiminnanjohtajalta.

Koulutukset ja seminaarit

Jäsenyhteisöjen edustajille järjestetään vuosittain erilaisia koulutus- ja seminaaripäiviä. Niitä toteutetaan yhteistyössä myös muiden yhteistyötahojen ja järjestöjen kanssa.

Koulutuksia on toteutettu mm. opintohallintoon, opiskeluhuoltoon, viestintään ja ammatillisen koulutuksen rahoitukseen liittyen.

Viestintäkanavat

Liiton toimintaa voi seurata erityisesti sosiaalisen median kanavien kautta. Liitto julkaisee säännöllisesti myös blogikirjoituksia alan aiheista jakaa alan tietoa sähköisen jäsentiedotteen kautta.