fbpx

Musiikkialan ammatillinen koulutus

Musiikkialan ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa musiikkialan ammatillisen perustutkinnon tai täydentää osaamistaan musiikkituotannon ammattitutkinnon tai yksittäisten tutkinnon osien kautta.

Lisätietoja alan koulutuksesta saa myös Musiikin ammattiin -esitteestä (pdf) sekä alla olevasta Täytä elämäsi musiikilla -videosta.

Perustutkinto

Liiton jäsenoppilaitoksissa voi opiskella musiikkialan toisen asteen ammatillisen perustutkinnon. Eri oppilaitosten suuntautumisvaihtoehtoihin voi tutustua Jäsenoppilaitos-sivulla.

Koulutus tarjoaa musiikkialan ammatissa tarvittavat perustaidot ja antaa lisäksi kelpoisuuden korkea-asteen jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Musiikkialan ammattilaisuus

Toisella asteella voi opiskella musiikin, musiikkiteknologian ja pianonvirityksen osaamisaloilla. Tutkinnon suorittaneet työllistyvät monentyyppisiin työtehtäviin musiikkialalla. He voivat toimia esimerkiksi

 • muusikkoina tai
 • äänentoiston,
 • äänitetuotannon,
 • soitinhuollon,
 • tapahtumatuotannon,
 • ohjelmavälityksen,
 • myyntitehtävien,
 • tuotteistamisen ja
 • kustannusalan ammattilaisina. 

Tärkeitä musiikin ammattilaisia työllistäviä tahoja ovat myös musiikkioppilaitokset, kansalaisopistot, peruskoulut ja lukiot. Osa työllistyy orkestereihin sekä seurakuntien ja puolustusvoimien palvelukseen. 

Musiikkialan koulutus tuottaa osaamista, jolle on kysyntää monilla muillakin toimialoilla. Esimerkiksi monissa opetusalan tai sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä on mahdollista hyödyntää musiikillista osaamista ja koulutuksesta saatavaa esiintymisvarmuutta.

Freelancerina toimiminen on alalla hyvin tavallista. Työskentely usealle työnantajalle sekä erilaiset määrä- ja osa-aikaisuudet ovat alalla arkipäivää. 

Itsenäinen työote ja hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky jaa halu markkinoida omaa osaamista ovat ammatillisten taitojen lisäksi tärkeitä ominaisuuksia työn saannin kannalta musiikillisen osaamisen lisäksi. 

Koulutuksen rakenne

Musiikkialan ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää kahdesta kolmeen vuotta. Tutkinto antaa ammatillisen perusvalmiuden. Tutkinnon suorittanut voi hakeutua suoraan työelämään tai jatkamaan opintoja ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin.

Musiikin ammatillinen perustutkinto, 180 osaamispistettä (osp) sisältää:

 • Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Ammatilliset tutkinnonosat, 145 osp

Useassa oppilaitoksessa voi opiskella myös ammatillisen linjalla ja lukiossa yhtäaikaa. Vaihtoehtoja ovat kaksoistutkinto, joka koostuu ammatillisesta tutkinnosta ja ylioppilaskirjoituksista sekä kolmoistutkinto, joka sisältää koko lukion oppimäärän, ylioppilaskirjoitukset ja ammatillisen tutkinnon. 

Osaamisalat

Musiikkialan perustutkinnon voi suorittaa kolmella eri osaamisalalla:

Musiikkialan perustutkinto, 180 osp

 • musiikin osaamisala: muusikko
 • musiikkiteknologian osaamisala: musiikkiteknologi
 • pianonvirityksen osaamisala: pianonvirittäjä

Musiikin osaamisalalla voi suuntautua klassiseen musiikkiin, rytmimusiikkiin, kansanmusiikkiin, kirkkomusiikkiin tai musiikin tekemiseen. Tutkinnot suorittaneet valmistuvat muusikoiksi. 

Musiikkiteknologian osaamisalalta valmistutaan musiikkiteknologiksi ja pianonvirityksen osaamisalalta pianonvirittäjäksi.

Ammattitutkinto

Musiikkialalla on mahdollista suorittaa myös musiikkituotannon ammattitutkinto. 

Ammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa pätevöitymisen ammattiin ja antaa väylän ammatillisen osaamisen osoittamiseen. Ammattitutkinnon voivat suorittaa kaikki, joilla on kyseisen ammatin vaatima ammatillinen perustutkinto pohjalla. 

Musiikkituotannon ammattitutkinnon laajuus on 150 osp, josta pakollisia tutkinnonosia on 25 osp. Tutkinnossa on kolme osaamisalaa, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden kokonaisuuden.

 • Musiikin tuottamisen osaamisala, 125 osp
 • Laulun tekemisen osaamisala, 125 osp
 • Musiikin manageroinnin osaamisala, 125 osp

Muu täydennnyskoulutus

Lisäksi oppilaitoksissa on tarjolla erilaisia täydennyskoulutuslinjoja, mahdollisuuksia yksittäisten tutkinnon osien suorittamiseen sekä opintojen ilta- ja monimuotototeutuksia. Näistä mahdollisuuksista saa lisätietoja oppilaitoksista.

Hakeutuminen koulutukseen

Tutkintoa voi hakeutua suorittamaan suoraan peruskoulusta, lukion jälkeen tai myöhemmin aikuisiällä.  

Koulutukseen hakeudutaan joko keväisin yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvasta hausta saat lisätietoa suoraan oppilaitoksista.

Vuodesta 2022 alkaen yhteishaku on suunnattu vain peruskoulun päättäville tai sen jo päättäneille hakijoille, jotka eivät ole perusopetuksen jälkeen suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa. Muut hakijat hakevat opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Lisätietoja yhteishausta saat Opintopolku-sivustolta.

Liiton jäsenoppilaitokset

Tarkempaa tietoa musiikkialan ammatillisen tutkinnon suoritustavoista ja hakeutumisesta koulutukseen saat suoraan liiton jäsenoppilaitoksista, joiden esittelyt suuntautumisvaihtoehtoineen löytyvät omalta sivultaan.

Tutustu jäsenoppilaitoksiiin.

Lisätietoja

Lisätietoja ammatillisesta koulutuksesta saat myös seuraavilta sivuistoilta.

Opetushallitus

ePerusteet

Muuta