fbpx

Musiikkialan ammatillinen koulutus

Musiikkialan ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa musiikkialan ammatillisen perustutkinnon musiikin, musiikkiteknologian ja pianonvirityksen osaamisaloilla tai täydentää osaamistaan musiikkituotannon ammattitutkinnon ja yksittäisten tutkinnon osien kautta.

Lisätietoja alan koulutuksesta saa myös Musiikin ammattiin -esitteestä (pdf) sekä alla olevasta Täytä elämäsi musiikilla -videosta.

Musiikkialan ammattilaisuus

Musiikkialan perustutkinnon suorittaneet työllistyvät monentyyppisiin tehtäviin musiikkialalla. He voivat toimia

 • muusikkoina tai
 • äänentoiston,
 • äänitetuotannon,
 • soitinhuollon,
 • tapahtumatuotannon,
 • ohjelmavälityksen,
 • myyntitehtävien,
 • tuotteistamisen ja
 • kustannusalan ammattilaisina. 

Ammatillisen koulutuksen käyneet jatkavat usein jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin tai korkeakouluihin hankkien esimerkiksi musiikkipedagogin, musiikinopettajan, kanttorin tai muusikon tutkinnon. Tärkeitä musiikin ammattilaisia työllistäviä tahoja ovat myös musiikkioppilaitokset, kansalaisopistot, peruskoulut ja lukiot. Osa työllistyy orkestereihin sekä seurakuntien ja puolustusvoimien palvelukseen. 

Musiikkialan koulutus tuottaa osaamista, jolle on kysyntää monilla muillakin toimialoilla. Esimerkiksi monissa opetusalan tai sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä on mahdollista hyödyntää musiikillista osaamista ja koulutuksesta saatavaa esiintymisvarmuutta.

Freelancerina toimiminen on alalla hyvin tavallista. Työskentely usealle työnantajalle sekä erilaiset määrä- ja osa-aikaisuudet ovat alalla arkipäivää. Itsenäinen työote ja hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky jaa halu markkinoida omaa osaamista ovat ammatillisten taitojen lisäksi tärkeitä ominaisuuksia työn saannin kannalta musiikillisen osaamisen lisäksi. 

Perustutkinto

Musiikkialan toisen asteen ammatillisen perustutkinto tarjoaa musiikkialan ammatissa tarvittavat perustaidot ja antaa lisäksi kelpoisuuden korkea-asteen jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Oppilaitosten tarjoamiin suuntautumisvaihtoehtoihin voi tutustua Jäsenoppilaitos-sivulla.

Koulutuksen rakenne

Musiikkialan ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää kahdesta kolmeen vuotta. Tutkinto antaa ammatillisen perusvalmiuden. Tutkinnon suorittanut voi hakeutua suoraan työelämään tai jatkamaan opintoja ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin.

Musiikin ammatillinen perustutkinto, 180 osaamispistettä (osp) sisältää:

 • Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Ammatilliset tutkinnonosat, 145 osp

Osaamisalat

Musiikkialan perustutkinnon voi suorittaa kolmella eri osaamisalalla:

Musiikkialan perustutkinto, 180 osp

 • musiikin osaamisala: muusikko
 • musiikkiteknologian osaamisala: musiikkiteknologi
 • pianonvirityksen osaamisala: pianonvirittäjä

Musiikin osaamisalalla voi suuntautua klassiseen musiikkiin, rytmimusiikkiin, kansanmusiikkiin, kirkkomusiikkiin tai musiikin tekemiseen ja tutkinnot suorittaneet valmistuvat muusikoiksi. Musiikkiteknologian osaamisalalta valmistutaan musiikkiteknologiksi ja pianonvirityksen osaamisalalta pianonvirittäjäksi.

Uudempia osaamisalojen sisäisiä suuntautumisvaihtoja ovat musiikkiteatteri, hiphop ja DAW (Digital Audio Workstation).

Ammatillinen koulutus ja lukio-opinnot

Useassa oppilaitoksessa on mahdollista yhdistää ammatilliset opinnot ja lukio yhdessä paikallisen lukion kanssa. Kaksoistutkinto koostuu ammatillisesta tutkinnosta ja ylioppilaskirjoituksista ja kolmoistutkinto sisältää koko lukion oppimäärän, ylioppilaskirjoitukset ja ammatillisen tutkinnon. 

Ammattitutkinto

Ammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa pätevöitymisen ammattiin ja antaa väylän ammatillisen osaamisen osoittamiseen. Ammattitutkinnon voivat suorittaa kaikki, joilla on kyseisen ammatin vaatima ammatillinen perustutkinto pohjalla. 

Musiikkituotannon ammattitutkinnon laajuus on 150 osp, josta pakollisia tutkinnonosia on 25 osp. Tutkinnossa on kolme osaamisalaa, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden kokonaisuuden.

 • Musiikin tuottamisen osaamisala, 125 osp
 • Laulun tekemisen osaamisala, 125 osp
 • Musiikin manageroinnin osaamisala, 125 osp

Muu täydennnyskoulutus

Oppilaitoksissa on tarjolla erilaisia täydennyskoulutuslinjoja, mahdollisuuksia yksittäisten tutkinnon osien suorittamiseen sekä opintojen ilta- ja monimuotototeutuksia. Näistä mahdollisuuksista saa lisätietoja oppilaitoksista

Hakeutuminen koulutukseen

Tutkintoa voi hakeutua suorittamaan suoraan peruskoulusta, lukion jälkeen tai myöhemmin aikuisiällä. Pääasiassa koulutukseen hakeudutaan jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvasta hausta saa lisätietoa suoraan oppilaitoksista.

Keväisin yhteishaun kautta koulutukseen hakevat vain peruskoulun päättäneet hakijat, joilla ei ole perusopetuksen jälkeen suoritettua ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa. Lisätietoja yhteishausta saat Opintopolku-sivustolta.

Lisätietoja

Lisätietoja ammatillisesta koulutuksesta saat myös seuraavilta sivuistoilta.