fbpx

Tutkimus- ja tilastotietoa

Konservatorioliitto tuottaa tutkimus- ja tilastotietoa jäsenoppilaitoksille ja sidosryhmille.

Liiton tuottaman selvitystiedon lisäksi sivulle on koottu linkkejä tutkimustiedon ja tilastojen äärelle koskien ammatillista koulutusta ja musiikki- ja kulttuurialaa. Lisää materiaaleja löytyy organisaatioiden omilta verkkosivuilta.

Myös musiikkiala.fi tarjoaa kootusti tutkittua tietoa, uutisia ja esimerkkejä alan vaikutuksesta yhteiskunnassa.

Omat julkaisut

Liitto tuottaa tietoa musiikkialan toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisestä ja suuntautumisesta jatko-opintoihin. Liiton laajempien hankkeiden toteuttamista ovat tukeneet opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.


Muita tutkimuksia ja selvityksiä

Useat tahot tuottavat ajantasaista tutkimus- ja selvitystietoa sekä erilaisia oppaita ammatillisen koulutuksen kehittämisen tueksi. Myös kulttuuri- ja musiikkialalta löytyy runsaasti selvitystietoa.

Musiikkikoulutuksen visio 2030

Musiikkikoulutuksen visio 2030 on musiikkialan toimijoiden yhdessä työstämä tulevaisuuskuva. Lisätietoja visiotyöstä löytyy osoitteesta musiikkikoulutuksenvisio.fi.

Musiikkikoulutuksen visio 2030 (pdf)

Muuta taidekasvatuksen ja koulutuksen visiot osoitteessa uniarts.fi/visiot.

Suomen musiikkineuvosto

Suomen musiikkineuvosto on julkaissut sivuillaan tietoa mm. musiikin vaikutuksista ihmisen kehitykseen, tunteisiin, hyvinvointiin sekä mielen ja kehon terveyteen.

musiccouncil.fi


Vipunen

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen tarjoaa päivittyvää tilastotietoa eri koulutusasteista.


Opetushallitus

Opetushallitus julkaisee verkkojulkaisuja ja oppimateriaaleja sivuilleen. Lisää julkaisuja löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta. Saatavilla on myös tietoa ammatillisen koulutuksen lainsäädännöstä, tutkinnonperusteita ja rahoituksesta.


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisut löytyvät valtioneuvoston sähköisestä julkaisuarkistosta Valtosta. Lisää julkaisuja löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.


Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 

Kulttuuri­politiikan tutkimuksen asiantuntijaorganisaatio Cupore tuottaa taide-­ ja kulttuuripolitiikkaa koskevaa tietoa. Tutustu tutkimuksiin Cuporen sivuilla.


Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi vastaa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista. Lisätietoa ammatillisen koulutuksen arvioinnista ja julkaisuista löytyy Karvin verkkosivuilta.


Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE tuottaa tilastotietoa ammatillisen koulutuksen kehittämisen tueksi ja julkaisee muun muassa Ammattiosaamisen barometriä.

Ammattiosaamisen barometri 2019

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia julkaisee opetukseensa ja tutkimusaloihinsa liittyvää materiaalia ja julkaisuja. Ohessa on muutamia esimerkkejä.

Musiikkikasvatus-lehti


Music Finland

Music Finlandin sivuilta löydät ajantasaista tietoa musiikkialan talouteen, vientiin ja tilannekuviin liittyen.

Musiikkialan talous 2022

Musiikkialan barometri 2022

Teosto

Teosto tuottaa toimialaansa liittyen ajankohtaista tutkimus- ja markkinatietoa, josta löytyy lisätietoja Teoston verkkosivuilta.

Musiikintekijöiden sukupuolijakauma Suomessa

Tiedote 8.3.2023 ja Tutkimusraportti (pdf)

Lue myös: Musiikkialan ja kulttuurin avainlukuja


Työterveyslaitos

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntijaorganisaatio, joka sekä tutkii työturvallisuutta että esimerkiksi kouluttaa aiheesta.


Maailman terveysjärjestö WHO

WHO:n Euroopan aluetoimiston raportti tuo esiin näyttöä taiteen merkityksestä useiden sairauksien hoitamisessa, hallitsemisessa ja ehkäisemisessä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Yli 900 tutkimusjulkaisua kattava raportti on tähän mennessä laajin kartoitus kulttuurin terveysvaikutuksista.

WHO:n raportti: Taide voi tarjota innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin terveyshaasteisiin

What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review 2019