Tutkimus- ja tilastotietoa

Konservatorioliitto tuottaa tutkimus- ja tilastotietoa jäsenoppilaitoksille ja sidosryhmille.

Liiton tuottaman selvitystiedon lisäksi sivulle on koottu linkkejä tutkimustiedon ja tilastojen äärelle koskien ammatillista koulutusta ja musiikki- ja kulttuurialaa. Lisää materiaaleja löytyy organisaatioiden omilta verkkosivuilta.

Omat julkaisut

Liitto tuottaa tietoa musiikkialan toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisestä ja suuntautumisesta jatko-opintoihin. Liiton laajempien hankkeiden toteuttamista ovat tukeneet opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.


Muita tutkimuksia ja selvityksiä

Useat tahot tuottavat ajantasaista tutkimus- ja selvitystietoa sekä erilaisia oppaita ammatillisen koulutuksen kehittämisen tueksi. Myös kulttuuri- ja musiikkialalta löytyy runsaasti selvitystietoa.

Musiikkikoulutuksen visio 2030

Musiikkikoulutuksen visio 2030 julkaistiin 8.12.2020. Musiikkialan toimijoiden yhdessä työstämään visiotyöhön voi tutustua sivulla musiikkikoulutuksenvisio.fi.

Suomen musiikkineuvosto

Suomen musiikkineuvosto on julkaissut sivuillaan tietoa mm. musiikin vaikutuksista ihmisen kehitykseen, tunteisiin, hyvinvointiin sekä mielen ja kehon terveyteen.

Musiikista hyvinvointia Koonnut Hanna Isolammi 2020


Vipunen

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen tarjoaa päivittyvää tilastotietoa eri koulutusasteista.


Opetushallitus

Opetushallitus julkaisee verkkojulkaisuja ja oppimateriaaleja sivuilleen. Ohessa on muutamia nostoja julkaisuista. Lisää julkaisuja löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta. Saatavilla on myös tietoa ammatillisen koulutuksen lainsäädännöstä, tutkinnonperusteita ja rahoituksesta.


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisut on linkitetty valtioneuvoston sähköiseen julkaisuarkistoon Valtoon. Lisää julkaisuja löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. Saatavilla on tietoa myös ammatillisesta koulutuksesta, sen rahoituksesta ja lainsäädännöstä.


Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 

Kulttuuri­politiikan tutkimuksen asiantuntijaorganisaatio Cupore tuottaa taide-­ ja kulttuuripolitiikkaa koskevaa tietoa.


Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi vastaa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista. Lisätietoa ammatillisen koulutuksen arvioinnista ja julkaisuista löytyy Karvin verkkosivuilta.


Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE tuottaa tilastotietoa ammatillisen koulutuksen kehittämisen tueksi ja julkaisee muun muassa Ammattiosaamisen barometriä.

Ammattiosaamisen barometri 2019

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia julkaisee opetukseensa ja tutkimusaloihinsa liittyvää materiaalia ja julkaisuja. Ohessa on muutamia esimerkkejä.

Musiikkikasvatus-lehti

Muusikko eilen, tänään ja huomenna. Näkökulmia musiikkialan osaamistarpeisiin 2011


Music Finland

Music Finlandin sivuilta löydät ajantasaista tietoa musiikkialan talouteen, vientiin ja tilannekuviin liittyen.

Suomen musiikkialan talous ja vienti 2018

Teosto

Teosto tuottaa toimialaansa liittyen ajankohtaista tutkimus- ja markkinatietoa, josta löytyy lisätietoja Teoston verkkosivuilta.


Työterveyslaitos

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntijaorganisaatio, joka sekä tutkii työturvallisuutta että esimerkiksi kouluttaa aiheesta.


Maailman terveysjärjestö WHO

WHO:n Euroopan aluetoimiston raportti tuo esiin näyttöä taiteen merkityksestä useiden sairauksien hoitamisessa, hallitsemisessa ja ehkäisemisessä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Yli 900 tutkimusjulkaisua kattava raportti on tähän mennessä laajin kartoitus kulttuurin terveysvaikutuksista.

WHO:n raportti: Taide voi tarjota innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin terveyshaasteisiin

What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review 2019