fbpx

Opiskelijan hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeminen

Opintojen sujuvuuden ja taiteilijaksi kasvun tiellä hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimien ovat olennaisia elementtejä. Aina kaikki ei kuitenkaan mene odotusten mukaan ja opiskelija voi törmätä elämässään tilanteisiin, joihin hän ei itsenäisesti löydä ratkaisua.

Sivu tarjoaa materiaalia ja tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukemiseen sekä siihen, miten toimia huolta aiheuttavien tilanteiden noustessa pintaan.

Lataa materiaalit käyttöösi

Opiskelijan hyvinvointi -esitteestä on tuotettu ladattavat versiot oppilaitosten, opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. Ne soveltuvat erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen tueksi.

Esitekokonaisuus kuvituskuvineen tarjoaa kattavasti tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen. Kuvituskuvat ovat saatavina erikseen jpg- ja pdg-muodoissa.

Opiskelijan hyvinvointi -esite 2020 pdf

Graafikuva opiskelijan hyvinvointi ja toimiva oppimisympäristö

Opiskelijan hyvinvointi kuva 2020 pdf
Opiskelijan hyvinvointi kuva 2020 jpg

Opiskelijan hyvinvointi ja opiskelukyky

Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen tavoitteena on heidän voimavarojensa, oppimisen ja taiteilijaksi kasvamisen tukeminen. Kokonaisuuden ollessa tasapainossa, opiskelukin sujuu ongelmitta. Materiaali visualisoi keinoja tasapainon ylläpitämisessä.

Toimiva ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi oppimisympäristössä rakentuu monien osatekijöiden kokonaisuudesta. Tasapaino eri osa-alueiden välillä vahvistaa opiskelijan hyvinvointia.

 • Turvalliset ja tarkoituksenmukaiset opiskelutilat
 • Ohjaus ja tutorointi opintojen alussa (opintoneuvonta)
 • HOKS: Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
 • Ergonomia
 • Kuulonsuojelu
 • Tasa-arvon edistäminen ja epäasiallisen kohtelun ehkäiseminen
 • Yhteisöllisyys oppilaitoksen hyvinvoinnin tukijalkana

Opiskelijan opiskelukyky

Oppimisympäristön lisäksi opiskelijan henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja opiskelukykyyn monet toinen toisiinsa vaikuttavat asiat.

 • Elämänhallinta
 • Elämäntavat ja ihmissuhteet
 • Liikunta
 • Palautuminen ja lepo
 • Opiskelijahuolto
 • Seurakunnan palvelut
 • Ennaltaehkäisevä tuki
 • Erityinen tuki opinnoissa
Graafi Opettajan ja opettajan tuki opiskelijalle

Opettajantuki opiskelijalle kuva 2020 pdf
Opettajantuki opiskelijalle kuva 2020 jpg

Oppilaitoksen ja opettajan tuki opiskelijalle

Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa merkittävä rooli on myös opettajalla ja oppilaitoksen tekemällä työllä. Materiaali kertoo oppilaitosten ja opettajien lähtököhdista ennaltaehkäisevään työhön ja matalan kynnyksen puuttumiseen.

 • Opettajan rooli: Milloin opettajan vastuu päättyy?
 • Miten toimia, kun huoli opiskelijasta nousee
 • Esimerkkejä opiskelijoiden haasteista
 • Tuen muodot
Lähteet