fbpx

Tukea vaikuttamistyöhön

Musiikkialan koulutuksen järjestäjien työ taiteen perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen parissa vaikuttaa laajasti toiminta-alueidensa arkeen, lisää asukkaiden hyvinvointia sekä seutujen elinvoimaisuutta.

Paikallisella vaikuttamistyöllä on suuri merkitys oppilaitosten toimintaedellytyksiä kehitettäessä. Kannustamme koulutuksen järjestäjiä panostamaan paikalliseen vaikuttamiseen ja kehittämään yhteistyötä seudun muiden oppilaitosten kanssa. Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia vaikuttamistyön suunnittelun tueksi.

Eduskuntavaaliohjelma 2023

Konservatorioliitto on toteuttanut yhdessä Taiteen perusopetusliiton kanssa yhteisen eduskuntavaaliohjelman 2023.

Ohjelman tuo esiin sen, kuinka panostaminen elinvoimaiseen kulttuuri- ja taidealan koulutusverkostoon mahdollistaa parhaalla tavalla lasten ja nuorten pääsyn taiteen perusopetukseen sekä etenemisen ammattilaisuuden polulle.

Taiteen perusopetus ja kulttuurialan ammatillinen koulutus:

  • Parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia
  • Vahvistaa luovan ajattelun ja osaamisen roolia yhteiskunnassa
  • Pitää maamme elinvoimaisena ja elävänä

Eduskuntavaaliohjelma (pdf)
Riksdagsvalprogram (pdf)

#taidekasvattaa #konsfostrar
#eduskuntavaalit2023 #riksdagsval2023

Lue lisää eduskuntavaaliohjelmasta


Luovuutta politiikkaan Kreativitet i politiken -kampanja

Luovuutta politiikkaan – Kreativitet i politiken -kampanja kutsui päättäjät tutustumaan lasten ja nuorten taideopetukseen ja -koulutukseen 6.-10.2.2023 ensimmäistä kertaa. Kampanjan aikana taidealan oppilaitokset kutsuivat paikallispoliitikkoja, eduskuntavaaliehdokkaita, aluevaltuutettuja tai muita päättäjiä tutustumaan oppilaitosten toimintaan. Päättäjät pääsivät mukaan tekemään taidetta ja keskustelemaan lasten ja nuorten kanssa.

Vuoden 2023 kampanjaan osallistuu lähes 70 eri taiteenalojen oppilaitosta eri puolilta maata sekä yli 150 päättäjää. Mukana olleisiin päättäjiin ja oppilaitoksiin voi tutustua Taiteen perusopetusliiton sivuilla.

Luovuutta politiikkaan -viikko järjestetään seuraavan kerran 5.-11.2.2024. Tarkemmat ohjeet löytyvät Taiteen perusopetuslliiton kampanjasivulta.

Kampanjaa toteuttavat:

Suomen konservatorioliitto ry
Taiteen perusopetusliitto TPO ry
Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry 
Kuvataidekoulujen liitto ry 
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 
Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry 
Suomen sanataideopetuksen seura ry 
Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Taija Lähdetie, puh. 050 329 6009, info@konservatorioliitto.fi

#luovuuttapolitiikkaan #kreativitetipolitiken


Tietoa musiikki- ja tanssialan ammatillisesta koulutuksesta

Liiton esite ja esittelyvideo ovat vapaasti oppilaitosten käyttävissä. Esite painottuu ammatilliseen koulutukseen, mutta tuo esiin myös yleisesti musiikkioppilaitosten ympäristöönsä heijastamia positiivisia vaikutuksia.

Tukimateriaaleja vaikuttamistyöhön

Vaikuttamistyön vinkkilista

Yhdessä Taiteen perusopetusliiton kanssa kootussa vinkkilistassa on vinkkejä vaikuttamistyön ja kampanjoiden suunnittelun tueksi. Kulta ry:n vaikuttamistyön vuosikello taas antaa pohjaa vaikuttamistyön suunnitteluun.

Suomen musiikkioppilaitosten liitto
Musiikkikoulutuksen visio 2030

Musiikkikoulutuksen visio 2030 on alan yhdessä luoma näkymä alan tulevaisuuden suunnista.

Suomen musiikkineuvosto

Sivuilta löytyy tietoa musiikkialan vaikutuksista sekä kuntiin että yhteiskunnan hyvinvointiin.

Taiteen perusopetusliitto

Liiton sivuilta löytyy materiaalia taiteen perusopetuksen vaikuttamistyön tueksi.

Kulta ry 

Kulttuuri- ja taidealan edunvalvontajärjestö Kulta ry tuottaa selvitystietoa alan vaikutuksista yhteiskuntaan.