fbpx

Tukea vaikuttamistyöhön

Musiikkialan koulutuksen järjestäjien työ ammatillisen koulutuksen ja taiteen perusopetuksen parissa vaikuttaa monin tavoin toiminta-alueidensa ympäristöön lisäten asukkaiden hyvinvointia sekä seutujen elinvoimaisuutta.

Paikallisella vaikuttamistyöllä on merkitystä oppilaitosten toimintaedellytyksiä kehitettäessä. Kannustamme koulutuksen järjestäjiä panostamaan paikalliseen vaikuttamiseen sekä kehittämään yhteistyötä seudun muiden oppilaitosten kanssa. Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia vaikuttamistyön suunnittelun tueksi.

Katso myös musiikkialan ammatillista koulutusta esittevä video Täytä elämäsi musiikilla (Youtube).

Luovuutta politiikkaan Kreativitet i politiken -kampanja

Luovuutta politiikkaan – Kreativitet i politiken -kampanja kutsuu päättäjät tutustumaan lasten ja nuorten taideopetukseen ja -koulutukseen. Kampanja käynnistyi keväällä 2023 ja se toteutetaan vuosittain helmikuussa. Kampanjan aikana taidealan oppilaitokset kutsuivat paikallispoliitikkoja, eduskuntavaaliehdokkaita, aluevaltuutettuja tai muita päättäjiä tutustumaan oppilaitosten toimintaan. Päättäjät pääsivät mukaan tekemään taidetta ja keskustelemaan lasten ja nuorten kanssa.

Seuraavan kerran kampanja toteutetaan keväällä 2025. Tarkemmat osallistumisohjeet sekä tietoa edellisten vuosien osallistujista löytyy Taiteen perusopetusliiton kampanjasivulta sekä myös Konservatorioliiton verkkosivujen Ajankohtaista-osiosta. Kampanjaa voi seurata sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #luovuuttapolitiikkaan #kreativitetipolitiken

Kampanjaa toteuttavat:

Suomen konservatorioliitto ry
Taiteen perusopetusliitto TPO ry
Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry 
Kuvataidekoulujen liitto ry 
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 
Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry 
Suomen sanataideopetuksen seura ry 
Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry


Alan yhteiset tavoitteet hallituskaudelle 2023-2027 tiivistetysti vaaliohjelmassa

Suomen konservatorioliiton ja Taiteen perusopetusliiton sekä jäsenjärjestöjen yhteiset valtakunnalliset tavoitteet hallituskaudelle 2023–2027 on koottu eduskuntavaaliohjelmaamme. Tutustu ja hyödynnä ohjelmaa myös paikallisessa vaikuttamistyössä.

Taiteen perusopetus ja kulttuurialan ammatillinen koulutus:

  • Parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia
  • Vahvistaa luovan ajattelun ja osaamisen roolia yhteiskunnassa
  • Pitää maamme elinvoimaisena ja elävänä

Eduskuntavaaliohjelma (pdf)
Riksdagsvalprogram (pdf)


Tietoa musiikki- ja tanssialan ammatillisesta koulutuksesta

Konservatorioliiton vaikuttamistyön esite tarjoaa tietoa musiikkialan ammatillisesta koulutuksesta. Esite painottuu ammatilliseen koulutukseen, mutta tuo esiin myös musiikkioppilaitosten ympäristöönsä heijastamia vaikutuksia.

Vaikuttamistyön vinkkilista

Yhdessä Taiteen perusopetusliiton kanssa tuotettu materiaali tarjoaa vinkkejä vaikuttamistyön suunnittelun tueksi.

Kulta ry 

Kulttuuri- ja taidealan edunvalvontajärjestö Kulta ry tuottaa tietoa taiteen ja kulttuurin vaikutuksista yhteiskuntaan.