Tukea vaikuttamistyöhön

Musiikkialan koulutuksen järjestäjien työ taiteen perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen parissa vaikuttaa laajasti toiminta-alueidensa arkeen, lisää asukkaiden hyvinvointia sekä seutujen elinvoimaisuutta.

Paikallisella vaikuttamistyöllä on suuri merkitys oppilaitosten toimintaedellytyksiä kehitettäessä. Kannustamme koulutuksen järjestäjiä panostamaan paikalliseen vaikuttamiseen ja kehittämään yhteistyötä seudun muiden oppilaitosten kanssa. Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia vaikuttamistyön suunnittelun tueksi.

Eduskuntavaaliohjelma 2023

Konservatorioliitto on toteuttanut yhdessä Taiteen perusopetusliiton kanssa yhteisen eduskuntavaaliohjelman 2023.

Panostaminen elinvoimaiseen kulttuuri- ja taidealan koulutusverkostoon mahdollistaa parhaalla tavalla lasten ja nuorten pääsyn taiteen perusopetukseen sekä etenemisen ammattilaisuuden polulle.

Taiteen perusopetus ja kulttuurialan ammatillinen koulutus:

  • Parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia
  • Vahvistaa luovan ajattelun ja osaamisen roolia yhteiskunnassa
  • Pitää maamme elinvoimaisena ja elävänä

Lataa eduskuntavaaliohjelmamme (pdf)
Ladda ner vår riksdagsvalprogram (pdf)

#taidekasvattaa #eduskuntavaalit2023

Tutustu koko ohjelmaan

Tietoa musiikki- ja tanssialan ammatillisesta koulutuksesta

Liiton esite ja esittelyvideo ovat vapaasti oppilaitosten käyttävissä. Esite painottuu ammatilliseen koulutukseen, mutta tuo esiin myös yleisesti musiikkioppilaitosten ympäristöönsä heijastamia positiivisia vaikutuksia.

Tukimateriaaleja vaikuttamistyöhön

Vaikuttamistyön vinkkilista

Yhdessä Taiteen perusopetusliiton kanssa kootussa vinkkilistassa on vinkkejä vaikuttamistyön ja kampanjoiden suunnittelun tueksi. Kulta ry:n vaikuttamistyön vuosikello taas antaa pohjaa vaikuttamistyön suunnitteluun.

Musiikkikoulutuksen visio 2030

Musiikkikoulutuksen visio 2030 on alan yhdessä luoma näkymä alan tulevaisuuden suunnista.

Suomen musiikkineuvosto

Sivuilta löytyy tietoa musiikkialan vaikutuksista sekä kuntiin että yhteiskunnan hyvinvointiin.

Taiteen perusopetusliitto

Liiton sivuilta löytyy materiaalia taiteen perusopetuksen vaikuttamistyön tueksi.

Kulta ry 

Kulttuuri- ja taidealan edunvalvontajärjestö Kulta ry tuottaa selvitystietoa alan vaikutuksista yhteiskuntaan ja tarjoaa tukimateriaalia vaikuttamistyöhön. Materiaalit löytyvät osoitteesta kulttuurijataide.fi/aineistoja.