Tukea vaikuttamistyöhön

Musiikkialan koulutuksen järjestäjien työ taiteen perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen parissa vaikuttaa laajasti toiminta-alueidensa arkeen, lisää asukkaiden hyvinvointia sekä seutujen elinvoimaisuutta.

Paikallisella vaikuttamistyöllä on suuri merkitys oppilaitosten toimintaedellytyksiä kehitettäessä. Kannustamme koulutuksen järjestäjiä panostamaan paikalliseen vaikuttamiseen ja kehittämään yhteistyötä seudun muiden oppilaitosten kanssa. Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia vaikuttamistyön suunnittelun tueksi.

Luovuutta politiikkaan Kreativitet i politiken -kampanja 6.-10.2.2023

Luovuutta politiikkaan – Kreativitet i politiken -kampanja kutsuu päättäjät tutustumaan lasten ja nuorten taideopetukseen ja -koulutukseen 6.-10.2.2023.

Luovuutta politiikkaan -viikko järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Kampanjan aikana taidealan oppilaitokset kutsuvat paikallispoliitikkoja, eduskuntavaaliehdokkaita, aluevaltuutettuja tai muita päättäjiä tutustumaan oppilaitosten toimintaan. Päättäjät pääsevät mukaan tekemään taidetta ja keskustelemaan lasten ja nuorten kanssa.

Kampanjan toteutukseen voi tutustua osoitteessa artsedu.fi/oppilaitoksille/luovuutta-politiikkaan

Kampanjaa toteuttavat:

Suomen konservatorioliitto ry
Taiteen perusopetusliitto TPO ry
Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry 
Kuvataidekoulujen liitto ry 
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 
Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry 
Suomen sanataideopetuksen seura ry 
Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Taija Lähdetie
puh. 050 329 6009
info@konservatorioliitto.fi

#luovuuttapolitiikkaan
#kreativitetipolitiken

Eduskuntavaaliohjelma 2023

Edustkuntavaali kuva

Konservatorioliitto on toteuttanut yhdessä Taiteen perusopetusliiton kanssa yhteisen eduskuntavaaliohjelman 2023.

Panostaminen elinvoimaiseen kulttuuri- ja taidealan koulutusverkostoon mahdollistaa parhaalla tavalla lasten ja nuorten pääsyn taiteen perusopetukseen sekä etenemisen ammattilaisuuden polulle.

Taiteen perusopetus ja kulttuurialan ammatillinen koulutus:

  • Parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia
  • Vahvistaa luovan ajattelun ja osaamisen roolia yhteiskunnassa
  • Pitää maamme elinvoimaisena ja elävänä

Lataa eduskuntavaaliohjelmamme (pdf)
Ladda ner vår riksdagsvalprogram (pdf)

#taidekasvattaa #eduskuntavaalit2023

Tutustu koko ohjelmaan

Tietoa musiikki- ja tanssialan ammatillisesta koulutuksesta

Liiton esite ja esittelyvideo ovat vapaasti oppilaitosten käyttävissä. Esite painottuu ammatilliseen koulutukseen, mutta tuo esiin myös yleisesti musiikkioppilaitosten ympäristöönsä heijastamia positiivisia vaikutuksia.

Tukimateriaaleja vaikuttamistyöhön

Vaikuttamistyön vinkkilista

Yhdessä Taiteen perusopetusliiton kanssa kootussa vinkkilistassa on vinkkejä vaikuttamistyön ja kampanjoiden suunnittelun tueksi. Kulta ry:n vaikuttamistyön vuosikello taas antaa pohjaa vaikuttamistyön suunnitteluun.

Musiikkikoulutuksen visio 2030

Musiikkikoulutuksen visio 2030 on alan yhdessä luoma näkymä alan tulevaisuuden suunnista.

Suomen musiikkineuvosto

Sivuilta löytyy tietoa musiikkialan vaikutuksista sekä kuntiin että yhteiskunnan hyvinvointiin.

Taiteen perusopetusliitto

Liiton sivuilta löytyy materiaalia taiteen perusopetuksen vaikuttamistyön tueksi.

Kulta ry 

Kulttuuri- ja taidealan edunvalvontajärjestö Kulta ry tuottaa selvitystietoa alan vaikutuksista yhteiskuntaan.

Suomen musiikkioppilaitosten liitto