Paikallinen vaikuttamistyö

Musiikkialan koulutuksen järjestäjien työ taiteen perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen parissa vaikuttaa laajasti toiminta-alueidensa arkeen, lisää asukkaiden hyvinvointia sekä seutujen elinvoimaisuutta.

Kuntavaikuttajien keskuudessa vaikutukset saattavat kuitenkin olla vähäisesti tunnettuja. Kannustamme koulutuksen järjestäjiä panostamaan paikalliseen vaikuttamiseen ja kehittämään yhteistyötä työn parissa myös seudun muiden oppilaitosten kanssa! Paikallisella työllä on suuri merkitys oppilaitosten toimintaedellytyksiä kehitettäessä.

Musiikin ja kulttuurin vaikutuksista yhteiskuntaan löytyy runsaasti tutkimus- ja selvitystietoa. Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia kuntavaikuttamistyön suunnittelun tueksi.

Musiikin ja tanssin ammatillinen koulutus vahvistaa seudun elinvoimaa

Liiton esite on vapaasti oppilaitosten käyttävissä ja ladattavissa pdf-versiona. Esite painottuu ammatilliseen koulutukseen, mutta tuo esiin myös yleisesti musiikkioppilaitosten ympäristöönsä heijastamia vaikutuksia.

Tukimateriaaleja vaikuttamistyöhön

Vaikuttamistyön vinkkilista

Yhdessä Taiteen perusopetusliiton ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton kanssa kootussa listassa on monipuolisesti vinkkejä vaikuttamistyön ja kampanjoiden suunnittelun tueksi.

Kulta ry:n vaikuttamistyön vuosikello taas antaa pohjaa vaikuttamistyön suunnitteluun. Aikaa työn toteutukseen on hyvä varata runsaasti ja varautua olemaan liikkeellä oikeina ajankohtina.

Musiikkikoulutuksen visio 2030

Musiikkikoulutuksen visio 2030 julkaistiin joulukuussa 2020. Visio koulutusalan yhdessä luoma näkymä alan tulevaisuuden suunnista.

Suomen musiikkineuvosto

Suomen musiikkineuvoston sivuilta löytyy tietoa musiikkialan vaikutuksista sekä kuntiin että yhteiskunnan hyvinvointiin laajemmin.

Kulta ry 

Kulta ry on kulttuuri- ja taidealan edunvalvontajärjestö, jonka tavoitteena on alan yhteiskunnallisen arvostuksen lisääminen. Kulta tuottaa myös selvitystietoa alan vaikutuksista yhteiskuntaan ja tarjoaa tukimateriaalia vaikuttamistyöhön.

Taiteen perusopetusliitto

Liiton sivuilta löytyy materiaalia taiteen perusopetuksen vaikuttamistyön tueksi. Liitto julkaisi keväällä 2021 uuden yhteisesitteen sekä alaa esittelevän videon.

Luovan työn tekijät ja yrittäjät ry

Suomen musiikkioppilaitosten liitto

  • Selvät Sävelet -podcast 3/2020: Kulta ry:n Rosa Meriläisen kertoo kuntavaikuttamistyöstä ja avaa musiikkioppilaitosten mahdollisuuksia vaikuttaa alueensa kulttuuripolitiikkaan.