Hankkeet

Suomen konservatorioliitto on mukana erilaisissa työryhmissä ja toimialaa kehittävissä hankkeissa.

Floor Is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa 2018-2020

Esittävien taiteiden töissä tapaturma-, vaara- ja kuormitustekijät ovat ilmeisiä, mutta osaaminen ja resurssit vaihtelevat merkittävästi. Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää esittävien taiteiden alan turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin tilaa ja kehittämistarpeita sekä kehittää käytännön menetelmiä, joilla turvallisen työskentelyn kulttuuria voitaisiin edistää.

Hankkeen aikana kerätään tietoa erilaisin tutkimusmenetelmin sekä kehitetään toimintamalleja ja työkaluja yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Työterveyslaitoksen koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Suomen konservatorioliiton lisäksi Suomen Teatterit ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Näyttelijäliitto, Muusikkojen liitto, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Kansallisooppera, Kansallisbaletti, Sirkuksen tiedotuskeskus, Taideyliopisto, Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto, Itä-Suomen tanssin aluekeskus, Keski-Suomen tanssin Keskus, Läntinen tanssin aluekeskus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, Pohjoinen tanssin aluekeskus / JoJo, Routa, Rimpparemmi ja Pyhäjärvi, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus ja Tanssin aluekeskus Helsinki / Zodiak.

Tutkimuksen rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistuvat organisaatiot. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020.

Lisätietoja: ttl.fi/floorisyours

Päättyneitä hankkeita

Liitto on ollut mukana toteuttavana tahona tai yhteistyökumppani useissa erilaisissa konservatorioiden toimintaa kehittävissä laatuhankkeissa vuosien varrella. Tutkimusraportteihin voi tutustua tarkemmin Tutkimukset-sivulla.

Konservatorioiden kehittyvä ohjausosaaminen 2018: Opettaja personal traineriksi

Vuonna 2018 toteutetun Opettaja personal traineriksi -hankkeen tavoitteena oli yhteisen, alakohtaisen vertaiskouluttajasysteemin ja -pankin luominen, konservatorioiden ohjaajien kouluttaminen vertaiskouluttajiksi ja opettajien orientoituminen ammatillisen koulutuksen reformin mukaiseen ohjaukseen. Lisäksi hankkeessa pilotoitiin sähköisten oppimisympäristöjen monipuolista hyödyntämistä hankekumppanien kanssa.

Hankkeen lopputuloksena käyttöön on jäänyt muun muassa Kilauta kaverille -sparraajapankki. Hanke toteutettiin Opetushallituksen tuella. Hanketta koordinoivat Turun konservatorio ja Suomen konservatorioliitto toiminnanjohtaja.

Konservatorioiden kehittyvä vertaisarviointi 2017

Hanke jatkoi vuoden 2016 laatuhankkeen työtä. Vuonna 2017 mukaan saatiin kaksi hanketoimijaa lisää ja hanke jatkui vertaisarviointimenetelmää hyödyntävänä ja konservatorioiden vertaisarviointikäytäntöjä kehittävänä hankkeena. Lisäksi laatua kehitettiin valmistautumalla yhdessä ammatillisen koulutuksen vuoden 2018 lakimuutoksiin.

Laatuhankkeen koordinaattorina toimi Turun konservatorio, joka toteutti hankkeen yhteistyössä Suomen konservatorioliiton kanssa vuonna 2017. Hanke toteutettiin Opetushallituksen myöntävän tuen avulla.

Konservatorioiden vertaisarvioinnin kehittäminen 2016

Konservatorioiden vertaisarvioinnin kehittämishankkeessa yhteistä toimintamallia lähdettiin toteuttamaan vertailemalla kaikille yhteisiä strategisia aihealueita, opiskelija- ja työelämälähtöistä ohjausta sekä hallinto- ja tukipalveluiden järjestämistä taloudellisesti.

Vertaisarviointiprosessi toteutettiin vuoden 2016 aikana eurooppalaisen vertaisarvioinnin viitekehyksen mukaisesti Opetushallituksen mallia hyödyntäen. Turun konservatorion koordinoimaan hankkeeseen osallistui seitsemän Konservatorioliiton jäsenorganisaatiota ja siihen saatiin rahoitusta Opetushallitukselta.

Konservatorioiden yhteinen laadunhallinta 2013

Hankkeessa luotiin konservatorioiden yhteinen laadunhallinnan ja kehittämisen toimintamalli. Lähtökohtana oli konservatorioiden yhteistyö konservatorioiden toiminnan laadun kehittämiseksi. Hanke oli osa konservatorioliiton toimintastrategian toimeenpanoa ja se toteutettiin konservatorioiden ja konservatorioliiton verkostoyhteistyönä opetushallituksen myöntämän määrärahan tuella vuonna 2013.