fbpx

Viestimme EU-vaaleihin: Taidekasvatus ja -koulutus vahvistaa eurooppalaista hyvinvointia ja kriisinkestävyyttä

Viestimme EU-vaaleihin: Taidekasvatus ja -koulutus vahvistaa eurooppalaista hyvinvointia ja kriisinkestävyyttä

Taiteen perusopetus ja kulttuurialan ammatillinen koulutus vahvistavat lasten ja nuorten aktiivista kansalaisuutta, luottamusta demokratiaan, osallisuuden kokemusta, kriisinkestävyyttä ja henkistä huoltovarmuutta.

Varmistamalla osallistumismahdollisuudet kaikille luodaan edellytyksiä uudenlaisen yhteiskunnan ratkaisujen rakentamiselle, vahvemmalle hyvinvoinnille ja kestävälle tulevaisuudelle.

Vahvistetaan lasten ja nuorten aktiivista kansalaisuutta ja luottamusta demokratiaan

  • Taideopetukseen osallistuminen vahvistaa osallisuuden kokemusta ja luo pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle yhteiskunnalle.
  • Taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle. Oppilas nähdään aktiivisena toimijana, joka on vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
  • Taiteen perusopetuksessa ja kulttuurialan ammatillisessa koulutuksessa hankittu osaaminen levittäytyy nuorten urapolkujen myötä laajasti yhteiskunnan eri alueille.

Tuetaan kriisinkestävyyden ja henkisen huoltovarmuuden vahvistumista

Taidekasvatus ja – koulutus:

  • Lisää lasten ja nuorten hyvinvointia, tukee jaksamista ja mielenterveyttä.
  • Kehittää luovaa ajattelua, mielikuvituksen käyttöä, vahvistaa keskittymiskykyä ja pitkäjänteisyyttä.
  • Parantaa lasten ja nuorten media- ja monilukutaitoa.
  • Luo pohjan uusien taiteilijoiden kasvulle ja kehitykselle. Luovat alat kuuluvat Euroopan suurimpien työllistäjien joukkoon. 

Lataa Taiteen perusopetusliiton ja jäsenjärjestöjemme sekä Suomen konservatorioliiton yhteiset eurovaaliviestit (pdf).

Yhdymme viesteissämme kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry:n europarlamenttivaaliohjelmaan.

Mukana viesteissä:

Suomen konservatorioliitto ja Taiteen perusopetusliitto jäsenjärjestöineen:
Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
Kuvataidekoulujen liitto ry
Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry
Suomen sanataideopetuksen seura ry
Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry