fbpx

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti työ- ja seurantaryhmät kehittämään toisen asteen koulutusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti työ- ja seurantaryhmät kehittämään toisen asteen koulutusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta koskevien hallitusohjelmakirjausten toimeenpanon valmisteluun kolme työryhmää ja niiden tueksi kaksi seurantaryhmää. 

Seurantaryhmissä on edustettuina ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen koulutuksen järjestäjiä, opiskelijoita, opettajia sekä muita keskeisiä sidosryhmiä edustavat tahoja. Ammatillisen koulutuksen seurantaryhmässä Suomen konservatorioliittoa edustaa liiton varapuheenjohtaja Ulrika Kauniskangas.

Lukiokoulutuksen työryhmä valmistelee esitykset hallitusohjelman kirjauksiin mm. lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamisesta, lukiodiplomien valtakunnallisen kriteeristön kehittämisestä sekä yhden pakollisen ylioppilaskokeen korvaamisesta lukiodiplomilla.

Ammatillisen koulutuksen työryhmä valmistelee esitykset hallitusohjelman linjauksiin rahoitusmallin ja toiminnan ohjauksen uudistamisesta sekä tilauskoulutuksen mahdollistamisesta Euroopan talousalueen kansalaisille samaan tapaan kuin korkeakouluissa.

Kolmannen työryhmän tehtävänä on oppimisen tuen kehittäminen molemmissa toisen asteen koulutuksissa. Seurantaryhmät ja työryhmät on asetettu vuoden 2024 loppuun asti. OKM:n tavoitteena on antaa tarvittavat lakiesitykset syksyllä 2024.