fbpx
Pop & Jazz Konservatorion uuden kampuksen havainnekuva

Pop & Jazz Konservatorio

Vuonna 1972 perustettu Pop & Jazz Konservatorio on Suomen johtava ja yksi Euroopan arvostetuimmista rytmimusiikkiin erikoistuneista musiikkioppilaitoksista.

Ammatillinen koulutus

Pop & Jazz Konservatorion musiikkialan ammatillisessa perustutkinnossa opiskellaan muusikoiksi tai musiikkiteknologeiksi ja musiikkituotannon ammattitutkinnossa musiikin tuottamisen tai laulun tekemisen osaamisalalla.

Rytmimusiikin koulutuksen valtakunnallinen kehittäjä ja suunnannäyttäjä Pop & Jazz Konservatorio tekee aktiivista yhteistyötä mm. konservatorioiden, koulujen ja musiikkialan työelämän kanssa. Oppilaitos jakaa osan tiloista, laitteista ja palveluista lähimmän yhteistyökumppaninsa Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.

Taiteen perusopetus

Harrastetavoitteisen taiteen perusopetuksen oppilaat saavat musiikista elämäänsä rikastuttavia ja muita pyrkimyksiään tukevia virikkeitä. Konservatorion tavoitteena on tukea oppilaiden innokkuutta ja omaleimaisuutta sekä antaa eväitä ryhmätyöskentelyyn, erilaisuuden hyväksymiseen ja suvaitsevaisuuteen.

Verkko-opetusta Exaktor-sovelluksella

Konservatorio on aktiivisesti kehittänyt verkko-opetusta jo monta vuotta. Syksystä 2020 alkaen yhä useammat opiskelijat saavat käyttöönsä verkkoaineistoja ja mm. musiikin teorian ja säveltapailun mobiilisovellus Exaktorin.

Uusi kampus valmistuu syksyllä 2020

Pop & Jazz Konservatorio saa uudet toimitilat samasta korttelista, kun konservatorion ja Metropolian yhteinen musiikin uudisrakennus Soiva valmistuu syksyllä 2020.

Oppilaitoksen verkkosivu ➤