fbpx

Ukraina: Tukimateriaalia ammatillisesta koulutuksesta

Ukraina: Tukimateriaalia ammatillisesta koulutuksesta

Päivitetty 19.5.2022

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset tulevat vaikuttamaan toimintaympäristöömme monitahoisesti. 

Tilanteessa on hyvä tutustua mm. Opetushallituksen, valtioneuvoston ja eri ministeriöiden tukimateriaaleihin sekä päivittää oman oppilaitoksen kokonaisturvallisuustilanne.

Tälle sivulle kootaan aihepiiriin liittyvää tukimateriaalia. Konservatorioliitto ei tee suosituksia tai ohjeita vaan niistä vastaavat viranomaiset. 

Tukimateriaalia eri koulutusasteille

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetusliitto on koonnut sivuilleen toimijoita tukevaa tietoa Ukrainassa käytävän sodan vaikutuksista. Taiteen perusopetuksesta on tulossa tietoa myöhemmin lisää.

Ammatillinen koulutus

Kokonaisturvallisuus ja ennaltaehkäisy

Muuttuvassa toimintaympäristössä on hyvä kerrata kokonaisturvallisuuteen, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn liittyvät suunnitelmat ja niiden ajantasaisuus, sekä mm. tarkistaa oppilaitoksen tietoturvan taso.

Valtioneuvosto

Valtioneuvoston sivuille on koottu Ukrainan kriisin vaikutuksista Suomeen ja myös ohjeita oman toiminnan suunnittelun tueksi eri ministeriöittäin.

Maahanmuuttovirasto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos