fbpx

Blogi: Strategiatyö mahdollistaa muuttuvan toimintaympäristömme tarkastelun

Blogi: Strategiatyö mahdollistaa muuttuvan toimintaympäristömme tarkastelun

Liiton syyskokous valitsi 19.11.2020 minut yksimielisesti puheenjohtajaksi. Kiitän luottamuksesta.

Syyskokous valitsi liiton hallituksen jäseniksi Ulrika Kauniskankaan Pop & Jazz Konservatoriosta (varajäsen Pia Kärjes-Peltola Helsingin Konservatoriosta), Otto Korhosen Joensuun konservatoriosta (Elina Vetoniemi Kuopion konservatoriosta) ja Noora Tuomisen Oulun konservatoriosta (Juhani Koivisto Keski-Pohjanmaan Konservatoriosta). Onnittelen valittuja ja odotan innolla yhteistyötämme.

Kiitän Janne Murtoa ansiokkaasta yhdeksän vuoden kaudesta liiton puheenjohtajana. Kuten totesin kiitospuheessani syyskokouksessa, Janne on johtanut liiton toiminnan kehittämistä monella saralla. Hallitus on jakanut vastuita ja onnistunut liiton jäsenten edunvalvonnassa hyvin.

Liiton jäsenet, koulutuksen järjestäjät, ovat saaneet huomattavaa lisäarvoa Jannen kaudella aloitetussa systemaattisessa yhteisessä tiedonkeruussa valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumisseurannassa. Kollegiotyöskentely on muuttunut keskustelevammaksi. Olemme oppineet puhumaan myös ongelmistamme.

Ensi vuonna syvennymme pohtimaan konservatorioliiton strategiaa. Mitä toimintaympäristön muutoksia meidän on huomioitava? Mitä haluamme muuttaa toimintaympäristössämme omalla toiminnallamme? Miten voimme syventää ennakointiosaamistamme ja parantaa kykyämme koulutustehtäviemme edunvalvonnassa? Miten voisimme entistä monipuolisemmin mitata ja osoittaa koulutustehtäviemme vaikuttavuutta?

Toiminnanjohtaja Taija Lähdetie on hallituksen tuella viimeisen puolentoista vuoden aikana kehittänyt ripeästi konservatorioliiton viestintää nettisivuilla, somekanavissa ja tiedotteilla jäsenistölle. Onneksi ryhdyimme kehittämään viestintää jo ennen koronapandemian puhkeamista keväällä 2020. Tulimme parantaneeksi tietämättämme myös liiton digiloikkavalmiutta.

Liiton kevät- ja syyskokoukset 2020 toteutuivat etäjärjestelyillä onnistuneesti. Samalla tuntui, että kaipuu päästä tapaamaan ja keskustelemaan kollegojen kanssa kasvoi. Toivottavasti voimme jatkaa tapaamisiakin jossain vaiheessa ensi vuonna.

Yllättävän moni liiton jäsenistä tuntuu pohtivan parhaillaan esimerkiksi rakennushankkeita, palvelussuhdeasioita ja tietojärjestelmiä. Kokemusten vaihto liiton kautta on mielenkiintoista ja arvokasta. Voimme varmasti oppia toistemme hyvistä ja huonoista kokemuksista.

Liiton vuosi 2021 näyttää alkavan tämän vuoden tunnelmissa etäyhteyksillä koronarokotetta odotellessa. Liitto miettii ensi vuonna toimitila-asioitaan. Menetämme jollain aikavälillä nykyisen toimistotilan Arabianrannassa Helsingissä. Onneksi voimme pohtia näitä asioita kaikessa rauhassa ilman tiukkoja deadlineja.

Suomen Konservatorioliitto ry. edustaa valtaosaa musiikki- ja tanssialan ammatillisen koulutuksen järjestäjistä Suomessa. Konservatorioliiton verkosto on toiminut dynaamisesti jo yli 30 vuoden ajan.

Juha Järvinen
puheenjohtaja 2021– 
Rehtori-toimitusjohtaja, Turun konservatorio ja musiikkiopisto

Kuvat: Tuomas Kourula