fbpx

Blogi: Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni voi kokea taiteen positiiviset vaikutukset joko itse tekemällä tai kokemalla

Blogi: Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni voi kokea taiteen positiiviset vaikutukset joko itse tekemällä tai kokemalla

Ammattiopisto Livessä kulttuuri- ja taidealojen opetustarjonta on laaja. Livessä voi opiskella tanssijaksi, muusikoksi, musiikkiteknologiksi, tuotteen valmistajaksi tai mediapalveluiden toteuttajaksi. Ainutlaatuista tarjonnasta tekee koko Euroopan mittakaavassa se, että koulutukset on tarkoitettu eritystä tukea tarvitseville – heille, joilla on taitoa ja potentiaalia alan tehtäviin, mutta oppimisen haasteiden takia yleiset koulutuspolut eivät aukea.

Taidealojen opiskelu voi olla vaativaa, mutta samalla äärimmäisen palkitsevaa. Opintojen aikana opiskelija joutuu jatkuvasti asettamaan itsensä yleisön arvioinnin kohteeksi. On tyypillistä, että näytöissä on ulkopuolinen yleisö nauttimassa taiteilijan työstä, mikä luonnollisesti lisää jännitystä ja paineita. Vastaavan tilanteen monien muiden alojen opiskelijat kohtaavat vain varta vasten järjestetyissä ammattitaitokilpailuissa. 

Taidealoilla opiskelu vaatii kykyä käsitellä paineita sekä onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia. Opiskelun subjektiivinen luonne korostaa palautteen vastaanottamisen taitoa. Tämä ei aina ole helppoa ja se asettaa erityisiä vaatimuksia sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Parhaimmillaan opiskelu kuitenkin innostaa ja sen tuomat kokemukset kasvattavat opiskelijoita monipuolisesti, rohkaisten heitä ylittämään omat rajansa.  

Livessä korostamme inhimillisyyttä ja rohkeutta arvoina. Kohtaamme opiskelijamme inhimillisesti, huomioiden yksilölliset tarpeet, ja samalla kannustamme heitä tavoitteiden saavuttamiseen ja unelmien kasvattamiseen. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni, huolimatta rajoituksistaan, voi kokea taiteen positiiviset vaikutukset joko itse tekemällä tai kokemalla.

Monimuotoisuus on luonnollinen osa taidealojen opiskelua ja taiteilijaksi kasvamisessa on keskeistä itseensä tutustuminen sekä oman ilmaisun löytäminen. Se tarkoittaa esimerkiksi oman tyylin tai tekniikan oivaltamista ja kehittämistä oli kyse sitten muusikon, tanssijan, valokuvaajan tai käsityöläisen ammatista. 

Inklusiivisuus taiteessa tarkoittaa erilaisten tyylien sallimista ja pyrkimystä tehdä taide saavutettavaksi ja merkitykselliseksi kaikille, riippumatta taustasta tai ominaisuuksista. Se murtaa ennakkoluuloja ja esteitä aidon osallistumisen tieltä. Inklusiivisuus edistää tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja monilla taiteen aloilla se johtaa edistyksellisiin toimiin. Erilaisille persoonallisuuksille ja taiteilijoille on tilaa ja kysyntää, mikä rikastuttaa taidekenttää.

Suomen perustuslaissa säädetään sivistyksellisistä oikeuksista. Siinä taataan yksilön oikeus kykyjen ja tarpeiden mukaiseen opetukseen myös peruskoulun jälkeen. Tämä tärkeä periaate korostaa yksilöiden oikeutta saada laadukasta ja räätälöityä koulutusta potentiaalinsa mukaisesti, oli heidän taustansa tai elämäntilanteensa mikä tahansa. Julkisen vallan tehtävänä on rakentaa inklusiivisuutta ja poistaa esteitä, joita esimerkiksi terveydentila ja vammaisuus asettavat opiskelijalle. 

Liven tarjoama koulutus on keskeisessä roolissa perustuslain sivistyksellisten oikeuksien toteutumisessa. Teemme työtä sen eteen, että jokaisella olisi mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan ja kehittää itseään.

Miten sinä voit omilla valinnoillasi taiteen kuluttajana tukea monimuotoisempaa ja inklusiivisempaa taidekenttää, joka antaa tilaa erilaisille äänille ja taiteellisille ilmaisuille?

Kirjoittaja on Ammattiopisto Liven apulaisrehtori Matti Matikainen
Ammattiopisto Live on Suomen konservatorioliiton jäsenoppilaitos

Kirjoitus on julkaistu Ammattiopisto Liven sivuilla 22.8.2023
Kuva: Ammattiopisto Live, media-alan opiskelijat