fbpx

Floor Is Ours -hanke hakee kanssatutkijoita

Uusi tutkimus työturvallisuudesta ja -hyvinvoinnista alkaa.

Floor is Ours! on jatkoa Työterveyslaitoksen Floor is Yours! -hankkeelle. Hanke tuottaa vuosien 2021-2023 aikana tietoa tekijöistä ja keinoista, jotka edistävät työturvallisuuden ja hyvinvoinnin epäkohtiin puuttumista sekä ehkäisevät epäkohtien syntymistä esittävien taiteiden alalla.

Tutkimus palvelee etenkin esittävien taiteiden kenttää, mutta sen tulokset ovat hyödynnettävissä myös laajemmin muilla taide-, kulttuuri- ja luovilla aloilla, tapahtumateollisuudessa ja järjestötyössä.

Kokonaisuuden toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Konservatorioliitto on yksi kumppaneista.

Kanssatutkijahaku

Työterveyslaitos hakee hankkeeseen mukaan esittävän taiteen ammattilaisia tutkimaan ja kehittämään välittämisen ja epäkohtiin puuttumisen kulttuuria. Osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa tutkimuskokemusta, kiinnostus ja mahdollisuus osallistua yhdessä sovittavalla tavalla riittää.

Tutkimushanke ei voi maksaa tutkimukseen osallistumisesta palkkiota, mutta matkat yhteisiin tapaamisiin korvataan ja niissä tarjotaan lounaat.

Syksyn mittaan järjestetään infotilaisuuksia aiheesta, ja niiden ajankohdista tiedotetaan myöhemmin. Lisätietoja aiheesta on saatavilla hankkeen verkkosivuilla.

Floor is Ours -hankkeen sivut