fbpx

Esittävien taiteiden ala haluaa parantaa työturvallisuuttaan

Kitaristin jalka festivaalilavalla

Esittävien taiteiden ala haluaa parantaa työturvallisuuttaan

Työterveyslaitoksen Floor is Yours! -hankkeessa tutkittiin esittävän taiteen työtä, jota tehdään usein riskialttiissa oloissa. Teatterin, oopperan, sirkuksen, tanssin, musiikin ja muiden esittävän taiteen alojen tekijöiden ja tutkijoiden yhteistyö on tuottanut päteviä työkaluja turvallisuuskulttuurin kohentamiseksi.

Tutkimustulosten mukaan turvallisuuskulttuuri on ristiriitainen. Alalla arvostetaan turvallisuutta ja hyvinvointia ja näitä halutaan kehittää.

Toisaalta tutkimustuloksista välittyy huoli, että työturvallisuuteen ja hyvinvointiin ei suhtauduta riittävän vakavasti alalla. Useampi kuin joka neljäs laajaan kyselyyn vastanneista kertoi olleensa mukana produktiossa tai työtilanteessa, jossa joku on joutunut vakavaan työtapaturmaan. 

Keskeisimpinä esittävien taiteiden työssä esiintyvinä haitta-, vaara- ja kuormitustekijöinä mainitaan esimerkiksi melu ja häly, usean asian tekeminen samanaikaisesti, henkisesti raskaat työtehtävät, väsymys ja kiire.

Keskeisimpiä voimavaroja työssä taas ovat kollegat ja työilmapiiri, työn sisältö sekä työssä onnistuminen ja siitä saatu palaute. 

Floor is Yours! -hankkeen loppuraportti

Työkaluja ja tarkistuslistoja turvallisuustyön tueksi

Hankkeessa tuotettiin kattavia työkaluja ja tarkistuslistoja turvallisuuskulttuurin parantamiseksi. Materiaali soveltuu hyvin myös oppilaitoskäyttöön opettajien työn tueksi.

Esittävien taiteiden turva- ja hyvinvointiraideri tarjoaa tietoa ja opastusta turvallisuuden johtamiseen ja hallintaan sekä havainnollisia työturvallisuuden työkaluja. 

Työkaluihin lukeutuu myös esittävien taiteiden OiRA (Online Interactive Risk Assessment) -riskinarviointi. Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston ylläpitämä sovellus pitää sisällään toimialan työn keskeisimpiä vaara- ja haittatekijöitä sekä hallintatoimiehdotuksia näille. Helppokäyttöisen työkalun avulla voi toteuttaa työpaikan riskien arvioinnin.

Esittävien taiteiden turva- ja hyvinvointiraideri

Esittävien taiteiden OiRA riskinarviointi

Hankkeen yhteistyötahot

Tutkimushanke on toteutettiin Työsuojelurahaston, Työterveyslaitoksen sekä yhteistyötahojen tuella.

Yhteistyötahot: Suomen Teatterit ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Näyttelijäliitto, Suomen Muusikkojen liitto, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Suomen Kansallisooppera ja- baletti, Sirkuksen tiedotuskeskus, Taideyliopisto, Suomen konservatorioliitto, Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto, Itä-Suomen tanssin aluekeskus, Keski-Suomen tanssin Keskus, Läntinen tanssin aluekeskus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, Pohjoinen tanssin aluekeskus / JoJo – Oulun tanssin keskus, Routa Company, Tanssiteatteri Rimpparemmi ja Pyhäsalmen Tanssi, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus ja Tanssin aluekeskus Helsinki / Zodiak – Uuden tanssin keskus. 

Lisätietoja

Työterveyslaitoksen tiedote 13.1.2021 – Esittävien taiteiden ala haluaa parantaa työnsä turvallisuutta – tutkimushanke on jo luonut tähän toimivia työkaluja

Tutkimus tutuksi – Floor is Yours! -esittelyvideo 2020 YouTubessa

Floor is Yours! -hankkeen kotisivut