fbpx

Opiskelijoiden kasvu ammattilaisuuden polulle -webinaarit

Opiskelijoiden kasvu ammattilaisuuden polulle -webinaarit

Webinaarisarja tarjoaa näkökulmia musiikkialan opiskelijoiden tukemiseen heidän matkallaan kohti ammattilaisuutta. Koulutuksissa paneudutaan siihen, minkä tyyppiset asiat voivat vaikuttaa tunteiden ja käyttäytymisen hallintaamme sekä tarkastellaan psyykkisen valmennuksen näkökulmia. Samalla mietitään keinoja, joiden kautta opettaja voi vaikuttaa omaan jaksamiseensa opiskelijoiden onnistumisten sekä haasteiden keskellä.

Mielipeili ja opiskelijoiden minäpystyvyyteen vaikuttaminen opettajan työssä

Ke 1.2.2023 klo 9.00-10.30, Zoom-webinaari

Neuropsykologian erikoispsykologi, Psykologian tohtori Heli Isomäki, Ludus Oy

Tutustumme webinaarissa siihen, miten mielessämme olevat asiat ja ajatukset vaikuttavat tunteisiimme ja käyttäytymiseemme ja sitä kautta opiskelijoihimme. Perehdymme mielipeilin käsitteeseen ja siihen, milloin mielessämme olevista asioista on opiskelijoille hyötyä ja milloin taas haittaa. Lisäksi paneudumme minäpystyvyyden tunteeseen. Pohdimme, miten taidealan opiskelijoiden minäpystyvyyttä voisi tukea ja millaisia asioita opettajan tulisi ottaa huomioon työssään ohjatessaan opiskelijoita ammattilaisuuden polulle. 

Heli Isomäki on neuropsykologian erikoispsykologi, vaativan erityistason neuropsykologi, psykologian tohtori ja neuropsykologian työnohjaaja ja kouluttaja. Hänellä on yli 20 vuoden työkokemus neuropsykologian laaja-alaisista työtehtävistä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena Helillä ovat lasten ja nuorten oppimisvaikeudet, neuropsykiatriset oirekuvat ja aikuisten aivovammat.

Eväitä potentiaalin virittämiseen – psyykkisen valmennuksen anti opettajan työhön

Ti 14.2.2023 klo 9.00-10.30, Zoom-webinaari

Psykologi, työnohjaaja ja psyykkinen valmentaja Marjukka Laurola, marjukkalaurola.fi

Webinaarissa tarkastellaan psyykkisen valmennuksen näkökulmasta keinoja, joiden avulla opettaja voi tukea konkreettisesti nuorten muusikoiden henkistä hyvinvointia sekä luoda edellytyksiä (huippu)ammattilaisuuteen.

Teemoina koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aihepiirejä

–  Opettajan rooli psyykkisenä valmentajana ja omat rajat
–  Motivaation vahvistaminen ja ylläpitäminen, tavoitteiden kirkastaminen
–  Mentaaliset keinot harjoittelun tukena, mm. mielikuvien hyödyntäminen
–  Keskusteluyhteyden ja luottamuksen vahvistaminen
–  Kuinka opettajana tukea vaikeissa hetkissä ja hankalien tunteiden kanssa
–  Arjen raamit ja balanssi, ajan ja energian johtaminen

Marjukka Laurola on muusikkotaustan omaava psykologi, työnohjaaja ja psyykkinen valmentaja joka työskentelee yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden parissa. Laurola on työssään erikoistunut luovien alojen työntekijöiden ja taiteilijoiden tukemiseen ja valmentamiseen.  

Kenelle suunnattu

Koulutus on suunnattu Suomen konservatorioliiton jäsenopppilaitosten henkilökunnalle ja sen pääkohteena on ammatillinen koulutus. Kokonaisuus tarjoaa kuitenkin näkökulmia myös laajemmin taidealoille sekä taiteen perusopetukseen. Koulutukset soveltuvat sekä opettajille että oppilaitosten johdolle.

Koulutukseen ovat tervetulleita Konservatorioliiton edustajien lisäksi Taiteen perusopetusliiton jäsenistön henkilökunta.

Hinta

Koulutus on maksuton Suomen konservatorioliiton jäsenoppilaitosten henkilökunnalle. Hinta Konservatorioliiton ulkopuolisille edustajille on yhteensä 70 eur (hinta sisältää 2 koulutusta).

Ilmoittautuminen

Koulutukseen voi vielä jälki-Ilmoittautua osoitteeseen info@konservatorioliitto.fi.

Tallenne

Kummastakin koulutuksesta tehdään tallenne, joka on katsottavissa 2 kuukautta koulutusten jälkeen.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Taija Lähdetie, info@konservatorioliitto.fi