fbpx

Blogi: Tulevaisuuden johtamistaitoihin luovuutta pandemia-ajasta

Blogi: Tulevaisuuden johtamistaitoihin luovuutta pandemia-ajasta

Vuoden 2020 lopulla kysyimme taiteen perusopetuksen oppilaitosten johdolta ja henkilöstöltä, miten pandemia on muuttanut heidän työtään ja toimintaympäristöään, ja mitä vaikutuksia sillä voi olla tulevaan?

Kolmen kirjoituksen sarja on tehty yhteistyössä Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n ja Taiteen perusopetusliiton kanssa.

Kirjoitussarjan viimeisessä osassa pohdimme pandemian vaikutuksia johdon työkenttään.

Lue kirjoitukset Taiteen perusopetusliiton sivuilta:

Kirjoitukset perustuvat kyselyaineistoon, joka kerättiin OAJ:n, Kansalaisopistojen liiton, Kansanopistoyhdistyksen, Suomen Kuntaliiton, Suomen konservatorioliiton, Taiteen perusopetusliiton, Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä loppuvuodesta 2020. Vastaajia oli yhteensä 1084, joista taiteen perusopetusta edustaa 520 ja vapaata sivistystyötä 528 henkilöä.

Tutustu Opettajat ja rehtorit kertovat – Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus poikkeusoloissa 2020 -kyselyyn OAJ:n sivuilla (julkaistu 16.9.2021).

Kirjoittajat:

Viivi Seirala, Taiteen perusopetusliitto TPO, toiminnanjohtaja
Hannele Louhelainen, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, erityisasiantuntija
Taija Lähdetie, Suomen konservatorioliitto, toiminnanjohtaja