fbpx

Konservatorioliiton tietosuojaselosteet

Suomen konservatorioliitto noudattaa henkilötietojen osalta Suomen lakia pitäessään yllä erilaisia henkilötietorekistereitä. Liitto ei kerää tai käytä henkilötietoja kaupallisiin tarkoituksiin eikä jaa tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

Liitto ylläpitää kolmenlaisia rekistereitä: jäsen- ja yhteistyörekistereitä, uutiskirjerekisteriä ja tutkimusrekisteriä. Konservatorioliitto voi päivittää rekistereitä ajoittain.


Jäsen- ja yhteistyörekisterit

Tietosuojaseloste 25.4.2022
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 14§      

1. Rekisterin pitäjä / y-tunnus 
Suomen konservatorioliitto – Finlands konservatorieförbund r.y., y-tunnus 0997495-2

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Toiminnanjohtaja, info@konservatorioliitto.fi, puh. 050 329 6009                                                              

3. Rekisterin nimi 
Liiton jäsen- ja yhteistyörekisterit.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus   
Liiton jäsen- ja yhteistyörekistereissä henkilötietoja käsitellään seuraavasti:

  • Jäsenrekisteri: Yhdistyslain edellyttämä jäsenluettelo.
  • Tapahtumailmoittautumiset: Osallistujien ilmoittautumistiedot jäsentapahtumien järjestämistä varten.
  • Yhteistyörekisteri: Liiton jäsenten sekä sidosryhmien välisen yhteistyön toteuttamiseen tarvittavien yhteystietojen ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö 

  • Jäsenrekisteri: Jäsenyhteisön virallinen nimi, kotipaikka, yhteyshenkilöt yhteystietoineen (mm. nimi, sähköposti ja puhelinnumero), tarvittavat laskutustiedot.
  • Tapahtumailmoittautumiset: Osallistujien ilmoittautumistiedot (nimi, sähköposti, työnimeke, erityisruokavaliot). 
  • Yhteistyörekisteri: Yhteistyöprojekteissa toimivien henkilöiden nimet ja yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Liiton jäsenyhteisöt ja sidosryhmät. Tapahtumailmoittautumiset vastaanotetaan erillisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta, johon tiedot tallentuvat. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille. Rekisteritiedot ovat tallennettu liiton verkkotallennustilaan, johon on pääsy vain järjestelmän ylläpitäjillä. Yhteistyöprojektien yhteystietoja jaetaan tarvittavin osin jäsenyhteisöjen edustajille.

8. Tietojen siirto EUn tai ETAn ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä EUn tai ETAn ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: Aineistoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.
Digitaalisesti käsiteltävät tiedot: Rekisterien käyttöoikeudet ovat rajattu liiton verkkotallennustilassa. Liiton ulkopuolisilla henkilöillä ei ole käyttöoikeuksia rekistereihin.

10. Tarkastusoikeus 
Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tallennettujen tietojen tarkastamisesta tulee tehdä rekisterin yhteyshenkilölle. Henkilötietolaki §24.               

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö virheellisen tiedon korjaamiseksi tulee tehdä rekisterin yhteyshenkilölle. 

12. Oikeus vaatia tietojen poistamista 
Jokaisella rekisteröidyillä henkilöllä on oikeus vaatia henkilörekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista.                                             

13. Tietojen säilytys 
Jokaisen rekisteröidyn henkilön tietoja säilytetään niin kauan kunnes ne poistetaan jäsenyhteisön toimesta. Rekisterit päivitetään pääsääntöisesti kerran vuodessa, jolloin vanhentuneet tiedot poistetaan.


Uutiskirjerekisteri

Tietosuojateloste 25.4.2022
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 14§      

1. Rekisterin pitäjä / y-tunnus 
Suomen konservatorioliitto – Finlands konservatorieförbund r.y. , y-tunnus 0997495-2

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Toiminnanjohtaja, info@konservatorioliitto.fi, puh. 050 329 6009                                                     

3. Rekisterin nimi 
Uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus   
Rekisteri on tarkoitettu liiton toimintaa käsittelevien uutiskirjeiden ja tiedotusmateriaalin toimittamiseen. Rekisteriä ei käytetä suoramarkkinointiin. Rekisteriä ei luovuteta eteenpäin. Liiton uutiskirjerekistereissä henkilötietoja käsitellään seuraavasti:

  • Jäsentiedote: Jäsenyhteisöjen edustajat
  • Sidosryhmätiedote: Liiton sidosryhmien edustajat                                     

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteröidyn työsähköposti, työnimeke, organisaatio

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

  • Jäsentiedote: Sähköinen lomake, josta tiedot tallentuvat uutiskirjejärjestelmään. Lomake ei ole julkinen.
  • Sidosryhmätiedote: Liittyminen rekisteriä ylläpitävän yhteyshenkilön kautta.                                                  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille. Tiedot on tallennettu uutiskirjejärjestelmään, johon on pääsy vain järjestelmän ylläpitäjillä. Sidosryhmärekisterin tiedot tallennetaan lisäksi liiton verkkotallennustilaan.

8. Tietojen siirto EUn tai ETAn ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä EUn tai ETAn ulkopuolelle.                                                          

9. Rekisterin suojauksen periaatteet              
Manuaalinen aineisto: Aineistoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.
Digitaalisesti käsiteltävät tiedot: Rekisterien käyttöoikeudet ovat rajattu liiton sisällä. Liiton ulkopuolisilla toimijoilla ei ole käyttöoikeuksia rekistereihin.

10. Tarkastusoikeus 
Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tietojen tarkastamisesta tulee tehdä rekisterin yhteyshenkilölle. Henkilötietolaki §24.        

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö virheellisen tiedon korjaamiseksi tulee tehdä rekisterin yhteyshenkilölle tai tiedot voi päivittää itse uutiskirjeessä olevan päivityslinkin kautta.

12. Oikeus vaatia tietojen poistamista 
Jokaisella rekisteröidyillä henkilöllä on oikeus vaatia henkilörekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, mikä tarkoittaa tiedotteiden tilauksen lakkauttamista. Tiedot voi poistaa tiedotteiden lopussa olevan tietojen poistumislinkin kautta.  

13. Tietojen säilytys 
Jokaisen rekisteröidyn uutiskirjeen vastaanottajan tietoja säilytetään kunnes tilaaja lakkauttaa uutiskirjeen tilauksen tai annettu sähköpostiosoite lakkaa toimimasta. 


Tutkimusrekisteri

Tietosuojaseloste 25.4.2022
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 14§      

1. Rekisterin pitäjä / y-tunnus 
Suomen konservatorioliitto – Finlands konservatorieförbund r.y., y-tunnus 0997495-2                                                    

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Toiminnanjohtaja, info@konservatorioliitto.fi, puh. 050 329 6009                                                     

3. Rekisterin nimi 
Tutkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus   
Rekisteriä ylläpidetään liiton tutkimus- ja tilastointitiedon tuottamiseksi. Selvityksillä saadaan tietoa mm. valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumisesta jatko-opintoihin ja työelämään useamman vuoden aikajänteellä. Tietoa käytetään musiikkialan ammatillisen toisen asteen koulutuksen kehittämisen tukena. Selvityskokonaisuuksia voidaan myös toteuttaa useassa osioissa, jotka sisältävät eri kyselyitä.

5. Rekisterin tietosisältö 
Valmistuneiden opiskelijoiden sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Jäsenyhteisöt. Opiskelijat, jotka ovat antaneet luvan tietojen tutkimuskäyttöön.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille. 

Liiton tutkimuksia voi kuitenkin toteuttaa myös muu tutkimuslaitos. Tällöin toimijalle voidaan luovuttaa tutkimuksen asianmukaisen toteuttamisen kannalta riittävät tutkimusaineistot. Tutkimusaineiston anonymiteetista huolehditaan. Henkilötietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EUn tai ETAn ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä EUn tai ETAn ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: Rekistereitä ei säilytetä manuaalisessa muodossa.
Digitaalisesti käsiteltävät tiedot: Rekisteri säilytetään digitaalisessa muodossa ja sen käyttöoikeudet ovat rajattu liiton sisällä. Liiton ulkopuolisilla toimijoilla ei ole käyttöoikeuksia rekisteriin.

10. Tarkastusoikeus 
Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tietojen tarkastamisesta tulee tehdä rekisterin yhteyshenkilölle. Henkilötietolaki §24.                 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö virheellisen tiedon korjaamiseksi tulee tehdä rekisterin yhteyshenkilölle.

12. Oikeus vaatia tietojen poistamista 
Jokaisella rekisteröidyillä henkilöllä on oikeus vaatia henkilörekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista. Pyyntö poistamisesta tulee tehdä rekisterin yhteyshenkilölle.

13. Tietojen säilytys 
Jokaisen rekisteröidyn tietoja säilytetään kunnes ne eivät ole enää tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan. Tutkimusaineistoja voidaan arkistoida myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Tällöin huolehditaan tutkimusaineiston anonymiteetista tietosuojalainsäädännön mukaisesti.