fbpx

Turun konservatorio

Turun konservatorio on yli kahden tuhannen musiikin oppijan ja opettajan tiivishenkinen yhteisö ja merkittävä kulttuuripalvelujen tuottaja Varsinais-Suomen alueella. Musiikkia opitaan meillä muskarissa, taiteen perusopetuksessa, erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatuksessa sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Moniääninen oppilaitos

Turun konservatoriossa voi opiskella klassista, pop- ja jazz- sekä kansanmusiikkia, musiikkiteknologiaa ja musiikkituotantoa omaa tahtia tavoitteellisesti tasolta toiselle edeten. Mahdollisuus yhteismusisointiin ja esiintymiseen on tarjolla kaikille oppilaille ja opiskelijoille erilaisissa kuoroissa, orkestereissa ja monissa pienemmissä kokoonpanoissa.

Ammatillinen koulutus täynnä vaihtoehtoja  

Ammatillisen koulutuksen suuntautumisvaihtoehtoina voi valita useita eri musiikkityylejä, soittimia, säveltämistä ja musiikkiteknologiaa. Tarjonnassamme ovat myös musiikkituotannon ammattitutkinto sekä mahdollisuus täydentävään koulutukseen tutkinnonosien muodossa.

Yhteistyössä Puolalanmäen musiikkilukion kanssa toteutettava kolmoistutkintomalli sopii erityisesti niille opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa koko lukion oppimäärän ja keskittyä soittamiseen ja laulamiseen vakavammin jo lukioaikanaan. 

Vahva ja rohkea

Turun konservatorio on uudistuva ja moderni oppilaitos. Olemme luoneet vahvan musiikin alan yhteistyöverkoston, jota opiskelijamme pääsevät hyödyntämään opinnoissaan. Koulussamme tapahtuvan opetuksen lisäksi opiskelijamme pääsevät opintojensa edetessä testaamaan taitojaan aidoissa musiikkielämän työpaikoissa.

Oppilaitoksen verkkosivu ➤