fbpx
Naisrumpali soittaa ja laulaa

Kuopion konservatorio

Kuopion konservatorio on Suomen suurin ja monipuolisin musiikki- ja tanssioppilaitos.

Opetusta annetaan ammatillisen koulutuksen lisäksi musiikin ja tanssin varhaisiässä sekä musiikin ja tanssin perusopetuksessa eri toimipisteissä Pohjois-Savossa. Lisäksi avoimen konservatorion kautta tavoitetaan lukuvuosittain merkittävä määrä musiikin ja tanssin harrastajia.

Ammatilliset opinnot Kuopiossa

Kuopion konservatorion ammatillisen koulutuksen opinnoissa pääset opiskelemaan musiikkia ainutlaatuisessa toimintaympäristössä, kehittämään omaa erityisosaamistasi ja laajentamaan muusikkouttasi toimiaksesi monipuolisena musiikin ammattilaisena tai hankkiaksesi valmiudet opintojen jatkamiseen korkeakouluissa. 

Opinnot musiikkialan perustutkintoon johtavassa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa voivat painottua klassiseen musiikkiin tai rytmimusiikkiin (muusikko) sekä musiikkiteknologiaan.

Klassisen musiikin ammatillinen koulutus tapahtuu Kuopion Musiikkikeskuksen avarissa tiloissa. Rytmimusiikin sekä musiikkiteknologien koulutus järjestetään Kotkankalliolla YLE:n radiotalon studiotiloissa.

Vahvaa paikallista yhteistyötä

Oppilaitos tekee yhteistyötä Kuopion Musiikkikeskuksella toimivien Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikön sekä Kuopion kaupunginorkesterin kanssa.

Usean eri toimijan välinen yhteistyö mahdollistaa erilaisia hankkeita ja toimintoja, kuten kamarimusiikki- ja orkesteriyhteistyön, yhteisproduktioita ja tapahtumia sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Lukuisat konsertit ja yhteistyöproduktiot antavat opiskelijoillemme mahdollisuuden osallistua aktiivisesti esiintymistoimintaan ja avaavat opiskelijoiden työelämäyhteyksiä. 

Oppilaitoksen verkkosivu ➤