fbpx
Puhallinorkesterin iloiset saksofonistit

Ammattiopisto Gradia

Ammattiopisto Gradiassa voit opiskella musiikkialan perustutkinnossa muusikoksi tai musiikkiteknologiksi sekä laajan oppimäärän mukaisessa taiteen perusopetuksessa musiikkia ja tanssia.

Musiikkialan perustutkinnossa suuntaudut joko pop/jazz-musiikkiin tai klassiseen musiikkiin. Lisäksi suuntautumisvaihtoehtoina on hiphop ja musiikkiteatteri. Yksilöopetuksen lisäksi opetus tapahtuu pienryhmissä, bändeissä ja orkestereissa. Keskeistä opinnoissa ovat oman instrumentin ja musiikillisen ilmaisun harjoittelu ja esittäminen. Opiskelu antaa valmiudet niin muusikkona toimimiseen kuin jatko-opintoihin hakeutumiseen.

Taiteen perusopetus

Ammattiopisto Gradian taiteen perusopetus tarjoaa alueen monipuolisimmat mahdollisuudet harrastaa musiikkia ja tanssia esimerkiksi orkestereissa ja tanssiryhmissä.

Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvän taidesuhteen syntymistä ja kehittää oppilaiden valmiuksia luovaan ja monipuoliseen musiikin ja tanssin harrastamiseen sekä alan ammattiopintoihin. Oppilas saa valmiudet ilmaista itseään ja hakeutua oman taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Alueellinen yhteistyö

Näkyvä osa Ammattiopisto Gradian toimintaa on strateginen kumppanuus osana Suomalaista musiikkikampusta sekä yhteistyö Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikin ja Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksen kanssa.

Ammattiopisto Gradian media-alan opiskelijat ovat myös tiivis osa toimintaa, sillä he kuvaavat ja lähettävät suorina lähetyksinä ammatillisen perustutkinnon näytöt Loisto-konserttiviikoilla sekä taiteen perusopetuksen konsertit Säihke-tapahtumasarjaviikoilla.

Tammikuusta 2021 alkaen yhteistyö tiivistyy entisestään: taiteen perusopetus ja osin myös media-ala muuttavat yhdessä musiikin ammatillisen koulutuksen kanssa uusiin tiloihin osaksi Suomalaisen musiikkikampuksen yhteisöä.

Lisäksi yhteistyö on tiivistä koulujen ja erilaisten kulttuuriorganisaatioiden kanssa. Ammattiopisto Gradian musiikin ammatillisessa koulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa on opiskelijoita noin 1000 ja henkilökuntaa noin 100.

Oppilaitoksen verkkosivu ➤