fbpx

Musiikin opintopolut -hanke käynnistyy 2021

Konservatorioliiton ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton sekä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yhteishanke Musiikin opintopolut on saanut rahoituspäätöksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen tavoitteena on selvittää musiikkialalla syntyviä moninaisia opintopolkuja taiteen perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen kokonaisuudessa.  Tutkimuksessa paneudutaan erityisesti nivelvaiheiden tarkasteluun eri koulutusasteiden välillä. Hankekokonaisuus käynnistyy vuoden 2021 alussa ja se valmistuu vuoden 2022 aikana.  Hankkeesta tiedotetaan […]

Lue lisää… from Musiikin opintopolut -hanke käynnistyy 2021

Musiikkikoulutuksen visio 2030 tähtää koko musiikkikentän yhteistyöhön

Suomalaisen musiikin päivänä 8.12. julkistettu kansallinen musiikkikoulutuksen visio 2030 on kentän toimijoiden yhdessä rakentama tulevaisuuskuva. Yhteisen vision avulla halutaan varmistaa, että tavoitteellinen ja korkeatasoinen musiikinopiskelu ja -harrastaminen on mahdollista kaikkialla Suomessa myös tulevaisuudessa. ​Visiotyöhön on osallistunut lähes 1 500 toimijaa musiikkikoulutuksen ammattilaisista ja opiskelijoista alan tärkeisiin sidosryhmiin.  Visio ottaa kantaa musiikkikoulutuksen arvoperustaan ja saavutettavuuteen sekä opetuksen […]

Lue lisää… from Musiikkikoulutuksen visio 2030 tähtää koko musiikkikentän yhteistyöhön

Lausunto oppivelvollisuuden laajentamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriöLausunto 4.12.2020Viite: VN/1985/2020-OKM-296 Lausunto ehdotuksesta eräiden valtioneuvoston asetusten muuttamisesta liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen Suomen konservatorioliitto ei kannata esitystä koskien asetuksen kohtaa 10 a §, jossa ammatillisen koulutuksen lakia muutettaisiin siten, että sillä annettaisiin valtuutus säätää tarkemmin asetuksella opetustuntien määrästä ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa. Esitys on ristiriidassa nykyisen lainsäädännön tavoitteiden ja reformin hengen […]

Lue lisää… from Lausunto oppivelvollisuuden laajentamisesta

Opiskelijakyselyjen tulokset 2020: Opiskelijat luottavat tulevaisuuteen koronan keskellä

Vuoden 2020 uudistetun opiskelijakyselyn tulokset on julkaistu. Kysely toteutettiin lukuvuonna 2019-2020 valmistuneille sekä seurantakysely lukuvuonna 2017-2018 valmistuneille. Kyselyt lähetettiin kaikkiaan 612 valmistuneelle. Vastausprosentit olivat 2019-2020 opiskelleiden osalta 44 % ja 2017-2018 opiskelleiden osalta 39 %. Raportissa kyselyitä on tarkasteltu rinta rinnan ja tuloksia on vertailtu soveltuvin osin myös aiempiin vuosien tuloksiin. Konservatorioliitto on seurannut opiskelijoiden […]

Lue lisää… from Opiskelijakyselyjen tulokset 2020: Opiskelijat luottavat tulevaisuuteen koronan keskellä

Opettajien koronakyselyn tulokset julkaistu – Verkkopedagogiikka on tulevaisuutta

Liitto toteutti taiteen perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajille suunnatun koronakyselyn lokakuun aikana. Tavoite oli selvittää erityisesti etäopetuksen järjestelytapoja ja oppeja etäopetuksesta kevään 2020 poikkeusolojen aikana. Lisäksi kartoitettiin opettajien kokemuksia keväästä ja heidän näkemyksiään opiskelijoiden ja oppilaiden selviytymisestä poikkeusaikana. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 161 opettajaa. Aktiivisimmin kyselyyn vastasivat klassisen musiikin opettajat, toiseksi eniten rytmimusiikin opettajat. Etäjärjestelmien käyttötavat […]

Lue lisää… from Opettajien koronakyselyn tulokset julkaistu – Verkkopedagogiikka on tulevaisuutta

Materiaalipaketti opiskelijoiden opiskelykyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen

Liiton erityisen tuen työryhmä on tuottanut materiaalipaketin opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukemiseen oppilaitoksissa. Materiaali soveltuu erityisesti toisen asteen opettajien, henkilökunnan sekä opiskelijoiden käyttöön.  Materiaalipaketti tarjoaa muun muassa tietoa siitä, mistä kaikesta hyvä opiskelukyky koostuu, millaisia opiskelijoiden mahdolliset haasteet ovat ja lisäksi käydään läpi oppilaitosten käytettävissä olevia tuen tapoja. Kokonaisuudessa pohditaan myös sitä, miten opettaja voi […]

Lue lisää… from Materiaalipaketti opiskelijoiden opiskelykyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen

Lausunto kulttuurin toimialan eettisen toimielimen perustamisesta

Opetus- ja kultuuriministeriön lausuntopyyntö 19.10.2020Aihe: Kulttuurin toimialan eettinen toimielinViite: VN/3618/2020-OKM-1 Lausunto 25.11.2020 Pidättekö perusteltuna selvityshenkilön esittämää näkemystä, että taiteen ja kulttuurin alalle tulee perustaa eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin? Suomen konservatorioliitto kiittää mahdollisuudesta lausua aiheesta. Liitto pitää tervetulleena esitystä perustaa kulttuurin toimialan eettinen elin. Kulttuurialalla tarvitaan yhteisiä käytäntöjä ja toimintamalleja sekä runsaasti koulutusta eettisten kysymysten kanssa […]

Lue lisää… from Lausunto kulttuurin toimialan eettisen toimielimen perustamisesta

Blogi: Strategiatyö mahdollistaa muuttuvan toimintaympäristömme tarkastelun

Liiton syyskokous valitsi 19.11.2020 minut yksimielisesti puheenjohtajaksi. Kiitän luottamuksesta. Syyskokous valitsi liiton hallituksen jäseniksi Ulrika Kauniskankaan Pop & Jazz Konservatoriosta (varajäsen Pia Kärjes-Peltola Helsingin Konservatoriosta), Otto Korhosen Joensuun konservatoriosta (Elina Vetoniemi Kuopion konservatoriosta) ja Noora Tuomisen Oulun konservatoriosta (Juhani Koivisto Keski-Pohjanmaan Konservatoriosta). Onnittelen valittuja ja odotan innolla yhteistyötämme. Kiitän Janne Murtoa ansiokkaasta yhdeksän vuoden kaudesta […]

Lue lisää… from Blogi: Strategiatyö mahdollistaa muuttuvan toimintaympäristömme tarkastelun

Konservatorioliiton puheenjohtajaksi valittu rehtori Juha Järvinen

Tiedote 23.11.2020Julkaisuvapaa heti Suomen konservatorioliiton sääntömääräinen syyskokous valitsi uuden hallituksen vuodelle 2021 kokouksessaan 19.11. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Turun konservatorion ja musiikkiopiston rehtori-toimitusjohtaja Juha Järvinen. Myös liiton hallituksen kokoonpano uudistui. Järvinen on johtanut Turun konservatoriota ja musiikkiopistoa vuodesta 2013 ja on työskennellyt sitä ennen muun muassa rehtorina Palmgren-konservatoriossa Porissa. Järvinen valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian musiikkikasvatusosastolta vuonna […]

Lue lisää… from Konservatorioliiton puheenjohtajaksi valittu rehtori Juha Järvinen

Blogi: Koronakevät, hybridisyksy ja toisen aallon talvi

Koronakeväästä muodostui konservatorioille ja muille musiikkioppilaitoksille todellinen digiharppaus. Se todisti, että meistä on vaikka mihin. Olemme resilienttejä. Osaamme kehittää yhdessä, joustaa, soveltaa ja ennakoida. Ja ennen kaikkea, teemme sitä valtakunnallisesti yhdessä. Jaamme tietoa ja kannustamme toisiamme.  Sitä, mitä kevään aikana olemme etäopetuksesta oppineet, olemme nyt syyskauden aikana arvioineet ja kehittäneet edelleen opetustoimintaamme rikastaviksi käytännöiksi. Etäopetuksella […]

Lue lisää… from Blogi: Koronakevät, hybridisyksy ja toisen aallon talvi

Konservatorioliiton syyspäivät 19.-20.11.

Suomen konservatorioliitto – Finlands konservatorieförbund r.y:n syyspäivät ja sääntömääräinen syyskokous järjestetään 19.-20.11.2020 etäjärjestelyin. Sääntömääräinen syyskokous järjestetään torstaina 19.11. ja kollegion kokous perjantaina 20.11. Kummassakin päivässä on lisäksi vapaamuotoista kaikille avointa ohjelmaa hallinto- ja opetushenkilökunnalle Ohjelma 2020  Torstai 19.11. Klo 10.30 Hallituksen kokous Klo 13.00 Sääntömääräinen syyskokousKlo 13.45 Kasvava lapsi ja nuori musiikkiopetuksessa: Mitä meidän olisi hyvä […]

Lue lisää… from Konservatorioliiton syyspäivät 19.-20.11.

Blogi: Joensuun konservatorion uudisrakennustyöt yliopistokampuksella etenevät

Uuden Joensuun konservatorion rakennustyöt etenevät hyvää vauhtia Itä-Suomen Yliopiston kampuksella. Muutto tapahtuu suunnitelmien mukaan syyslukukauden 2021 lopussa. Tilojen koko on yhteensä noin 3500 neliötä ja opetusluokkien lisäksi käyttöön tulee 260 hengen konserttisali sekä 100 hengen pieni sali. Yliopistokampus valikoitui sijoituspaikaksi yliopiston aloitteesta. Suomen Yliopistokiinteistöillä on valtakunnallisestikin tavoitteena elävöittää yliopistokampuksia ja saada niille elämää ja toimintaa myös yliopiston toiminta-aikojen ulkopuolelle. Konservatorion 1000 oppilasta muskarilaisista ammattiopiskelijoihin olivat heidän näkökulmastaan houkutteleva joukko […]

Lue lisää… from Blogi: Joensuun konservatorion uudisrakennustyöt yliopistokampuksella etenevät

Lausunto luonnoksesta OKM:n asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Lausunto 21.9.2020Viite: VN/18706/2020-OKM-1 Suomen konservatorioliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista. Opiskelijavuoteen kuuluvat päivät Konservatorioliitto ei näe toimivana ehdotusta lukea jatkossa kaikki lomapäivät pois opiskelijavuoteen kuuluvista päivistä (aiemmin vain yli 4 viikon ylittäviltä osin). Kirjauksen epämääräisyyden vuoksi muutos jättäisi koulutuksenjärjestäjille huomattavan paljon harkintavaltaa kirjausten tekemisessä ja omilla tulkinnoilla […]

Lue lisää… from Lausunto luonnoksesta OKM:n asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Juha Järvinen liiton edustajaksi Oikeus osata -ohjelman seurantaryhmään

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon Oikeus osata -kehittämisohjelman, jota toteutetaan vuosien 2020-2022 aikana. Seurantaryhmään on kutsuttu joukko mm. eri ministeriöiden, opetushallituksen, koulutuksenjärjestäjien sekä järjestöjen edustajia. Konservatorioliiton edustajaksi ryhmään on kutsuttu varapuheenjohtaja, Turun konservatorion ja musiikkiopiston rehtori-toimitusjohtaja Juha Järvinen. Ryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Mika Tammilehto […]

Lue lisää… from Juha Järvinen liiton edustajaksi Oikeus osata -ohjelman seurantaryhmään

Webinaari: Saavutettavuuslaki ja musiikin verkkokäyttö 18.9.

Pe 18.9.2020 klo 12.30-14.45 Syyskuulle suunnitellut ­Lahden Toimistopäivät siirtyvät eteenpäin koronatilanteen johdosta. Osa ohjelmasta toteutetaan kuitenkin webinaarina. Perjantaina 18.9. toteutetaan kokonaisuus, jossa käydään läpi syyskuussa voimaan astuvan saavutettavuuslain kokonaisuutta sekä Teoston osiossa musiikin striimausta ja verkkokäyttöä oppilaitosten näkökulmasta. Webinaari on suunnattu sekä Konservatorioliiton että Suomen musiikkioppilaitosten liiton jäsenistölle. Osallistuminen webinaariin on maksutonta. Ilmoittautumisia toivotaan maanantaihin […]

Lue lisää… from Webinaari: Saavutettavuuslaki ja musiikin verkkokäyttö 18.9.

Lausunto luonnoksesta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntopyyntö 22.6.2020 Viite: VN/14518/2020 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Suomen konservatorioliitto kiittää kunnioittaen mahdollisuudesta lausua esitysluonnoksesta.  Konservatorioliitto kannattaa ammatillisen koulutuksen rahoitusosioiden painopisteiden muuttamista jakoon perusrahoitus 70 %, suoritusrahoitus 20 % ja vaikuttavuusrahoitus 10 %. Muutos tukee koulutuksen järjestämisen vakautta ja rahoituksen ennakoinnin turvaamista. […]

Lue lisää… from Lausunto luonnoksesta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Konservatorioliiton ilme uudistui

Suomen konservatorioliiton verkkosivut ja graafinen ilme on uudistunut. Uuden raikkaan ilmeen lisäksi myös logomme on saanut uuden päivitetyn muodon.  Sivuilta löytyy kaikkien jäsenoppilaitostemme esittelyt ja samalla pääsee tutustumaan koko Suomen kattavaan musiikkialan toisen asteen koulutusverkostoon.  Sivuille on koottu myös alan tutkimus- ja selvitystietoa, jota voi vapaasti hyödyntää.  Uutuutena aloitimme keväällä blogikirjoitukset, joissa pohditaan musiikinalan koulutuksen […]

Lue lisää… from Konservatorioliiton ilme uudistui

Blogi: Ajaako koronatilanne muusikot päivittämään osaamistaan?

Uusi lukuvuosi pyörähtää parhaillaan käyntiin jäsenoppilaitoksissamme. Keväästä selvittiin, mutta valmistautuminen koronaepidemian toisen aallon iskuihin on jo täydessä käynnissä.  Valtaosa opiskelijoista valmistui kevään aikana, mutta valmistumisia siirtyi syksyyn yllättävän runsaasti. Syyt tilanteeseen olivat moninaisia näyttöjen järjestämisen haasteista harjoittelu- ja yhteissoittomahdollisuuksien ongelmiin. Osalle opiskelijoista valmistumisen siirtyminen saattoi antaa hetken aikaa huoahtaa, pohtia elämäntilannetta ja sitä, miten musiikkialalla […]

Lue lisää… from Blogi: Ajaako koronatilanne muusikot päivittämään osaamistaan?

Covid-19: Etätyökaluja opetuksen järjestelyihin

Päivitetty 13.8.2020 Syksyn opetus alkaa oppilaitoksissa koronakevään jälkeen lähiopetuksena. Erilaisia etäkäytäntöjä tullaan kuitenkin tarvitsemaan jatkossakin musiikin opetuksen sekä kokousten järjestelyissä ja tarjolla on monenlaisia hyödyllisiä työkaluja ja yhteistyökanavia. Kesällä julkaisiin myös esittävän alan yhteiset turvallisuusohjeet. Ennen ohjelman käyttöönotto on syytä varmistaa, että muun muassa tekijänoikeudelliset kysymykset, tietoturva tai ikärajat on huomioitu riittävällä tavalla eri. Luovia […]

Lue lisää… from Covid-19: Etätyökaluja opetuksen järjestelyihin

Esittävän taiteen yhteiset korona-ajan turvallisuusohjeet

Suomalaiset esittävän taiteen ammattiorganisaatiot ovat julkaisseet kansalliset suositukset esitysten turvalliseen esittämiseen, rakentamiseen ja harjoittamiseen. Ohjeistukset täydentävät viranomaisten linjauksia ja ovat suosituksia. Niitä varten on konsultoitu myös Työterveyslaitoksen covid-19 -asiantuntijoita.  Suositusten laatimisen taustalla on esittävän taiteen edunvalvontajärjestöjen Suomen Teatterit ry:n, Teatterikeskus ry:n ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sekä Suomen kansallisoopperan ja -baletin kokoama projekti, joka on toteutettu […]

Lue lisää… from Esittävän taiteen yhteiset korona-ajan turvallisuusohjeet