fbpx

Musiikkikoulutuksen vision verkkosivut uudistuivat ja koordinaatiovastuu Konservatorioliitolle

Musiikkikoulutuksen vision verkkosivut uudistuivat ja koordinaatiovastuu Konservatorioliitolle

Visiotyön verkkosivut uusiutuivat keväällä 2023. Sivut tarjoavat kattavasti tietoa musiikkikoulutuksen visiotyöstä sekä alan ajankohtaisista uutisista.

Vision jatkoa koordinoi eri koulutusasteiden edustajista koostuva Visiosta vaikuttavuuteen 2030! -jatkotyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja Juha Järvinen. Liiton toiminnanjohtaja Taija Lähdetie puolestaan vastaa ryhmän työn koordinoinnista.

Uudet verkkosivut tarjoavat kaikille aiheesta kiinnostuneelle runsaasti materiaalia musiikkikoulutuksen kehittämisen tueksi. Sivuilta löytyy musiikkikoulutuksen visio 2030 -raportti tiivistelmineen sekä tietoa vision kolmesta pääteemasta ja 25 toimenpide-ehdotuksesta. Lisäksi sivuilla on ajankohtaista tietoa koulutusalan uutisista, puheenvuoroja sekä tietoa visioprosessin taustoista. Visioraportit sekä niiden lyhennelmät ovat saatavilla ruotsiksi ja englanniksi omilta kielisivuiltaan.

musiikkikoulutuksenvisio.fi