fbpx

Kysely kartoittaa syitä musiikkialan epätasaiseen sukupuolijakaumaan

Kysely kartoittaa syitä musiikkialan epätasaiseen sukupuolijakaumaan

– miksi vain niin harva nainen päätyy tekemään musiikkia itse?

Musiikkia kirjoittavista säveltäjistä, sanoittajista ja sovittajista peräti 80 prosenttia on miespuolisia. Naisten osuus musiikin tekijöistä on vuosien varrella noussut erittäin hitaasti. Nyt Teosto on käynnistänyt hankkeen, joka kartoittaa syitä sille, miksi vain niin harva nainen tai muunsukupuolinen päätyy tekemään musiikkia itse. 

Musiikin monimuotoisuus on tärkeä teema alan uusiutumisen ja kehittymisen kannalta. Siksi Teosto ja kymmenen muuta toimijaa haluaa selvittää niitä esteitä ja kannusteita, joita musiikin tekemiselle ja säveltämiselle on ja mitkä tekijät vaikuttavat eniten siihen, että säveltämisestä tai sanoittamisesta tulee ammatti. Yhtenä tutkimuksen ydinkysymyksenä on myös, miksi niin harvat naiset ja muunsukupuoliset päätyvät säveltäjiksi ja sanoittajiksi. 

Hankkeessa ovat mukana Teoston lisäksi Suomen Musiikintekijät, Suomen Säveltäjät, Suomen Musiikkikustantajat, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Suomen Musiikkioppilaitosten liitto, Suomen konservatorioliitto, Suomen Jazzliitto, Warner Music, Elements Music sekä Yleisradio. 

Kyselytutkimus on suunnattu sekä musiikkialalla jo pidempään työskennelleille sekä musiikkia opiskeleville tai muuten musiikkiin suuntautuville nuorille. Kyselyllä kartoitetaan musiikin urapolkua, ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia, kohtelua musiikkialalla sekä alalla koettuja epäkohtia. Kyselyä täydennetään puhelimitse tehdyillä haastatteluilla.

Kyselyyn kannustetaan vastaamaan kaikkia, joilla on kontaktipintaa musiikkialaan, jotta ura- ja suuntautumisvalintoihin vaikuttavia asioita saataisiin esiin mahdollisimman laajasti. 

Tulokset julkistetaan Helsingissä maaliskuussa 2023. Tavoitteena on käynnistää niiden pohjalta kehittämistoimenpiteitä, joilla musiikkialan sukupuolijakaumaa voidaan tasapainottaa ja yhdenvertaisuutta parantaa. 

Kyselyyn voi vastata täysin anonyymisti. Vastaajien kesken arvotaan Tiketin ja F-Musiikin lahjakortteja sekä Musiikintekijä-lehden vuosikertoja.

Vastaa kyselyyn tästä

Lisätietoja
Vappu Aura, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Teosto, puh. 050 560 4450, vappu.aura@teosto.fi