fbpx

Teoston sopimusten sisältö selkokielistetty

Saksofonistit lavalla

Teoston sopimusten sisältö selkokielistetty

Suomen konservatorioliitto ja Suomen musiikkioppilaitosten liitto neuvottelevat Teoston kanssa liittokohtaiset sopimukset musiikin käytöstä oppilaitosympäristössä.

Konservatorioliiton sopimukset koskevat koko jäsenoppilaitoksen toimintaa niin taiteen perusopetuksen kuin ammatillisen koulutuksen osalta. 

Sopimusten sisältö on nyt selkokielistetty ja julkaistu Teoston sivustolla. Uudelle sivulle on koottu tietoa myös laajemmin musiikin opetuskäytöstä. Selkokielistämistyön tavoitteena on ollut parantaa ymmärrystä sopimusten sisällöistä sekä niiden soveltamisen käytännöistä opetuksessa.

Konservatorioliiton tiedot löytyvät kohdasta ”Musiikkioppilaitokset ja konservatoriot”.

Teosto: Musiikin käyttö opetuksessa

Konservatorioliiton sivuille on luotu lisäksi sivu, josta Teosto-sopimuskokonaisuus löytyy sekä sen lisäksi myös muuta musiikin opetuksen tekijänoikeuksiin liittyvää materiaalia, kuten Kopioston kopiointiluvat.

Konservatorioliitto: Tekijänoikeudet ja musiikin opetuskäyttö

Materiaalit ovat vapaasti oppilaitosten henkilökunnan hyödynnettävissä.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Taija Lähdetie
Puh. 0445887708
taija.lahdetie@konservatorioliitto.fi