Teoston sopimusten sisältö selkokielistetty

Teoston sopimusten sisältö selkokielistetty

Suomen konservatorioliitto ja Suomen musiikkioppilaitosten liitto ovat neuvotelleet Teoston kanssa liittokohtaiset sopimuskokonaisuudet musiikin käytöstä oppilaitosympäristössä.

Konservatorioliiton sopimukset koskevat koko jäsenoppilaitoksen toimintaa niin taiteen perusopetuksen kuin ammatillisen koulutuksen osalta. 

Sopimusten sisältö on nyt selkokielistetty ja julkaistu Teoston sivustolla. Uudelle sivulle on koottu tietoa myös laajemmin musiikin opetuskäytöstä. 

Konservatorioliiton tiedot löytyvät kohdasta ”Musiikkioppilaitokset ja konservatoriot”.

Teosto: Musiikin käyttö opetuksessa

Konservatorioliiton sivuille on luotu lisäksi sivu, josta Teosto-sopimuskokonaisuus löytyy sekä sen lisäksi myös muuta musiikin opetuksen tekijänoikeuksiin liittyvää materiaalia, kuten Kopioston kopiointiluvat.

Konservatorioliitto: Tekijänoikeudet ja musiikin opetuskäyttö

Materiaalit ovat vapaasti oppilaitosten henkilökunnan hyödynnettävissä. Selkokielistämistyön tavoitteena on ollut parantaa ymmärrystä sopimusten sisällöistä sekä tietoisuutta niiden mahdollistamista puitteista musiikin opetuskäytön suhteen.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Taija Lähdetie
Puh. 0445887708
taija.lahdetie@konservatorioliitto.fi