fbpx

Seminaariohjelma Mukaan!-päivillä 18.11.

Suomen musiikkikasvatusseura –FiSME ry järjestää 17.-20.11. viidennet valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät Tampere-talolla. Suomen konservatorioliitto on toteuttamassa yhteistyökumppaneiden kanssa päivien seminaariohjelmaa torstaina 18.11. Lisäksi liiton syyskokous järjestetään Tampereella 17.11.

Tarkemmat esityspaikat Tampere-talolla selviävät myöhemmin.

Tutustu koko ohjelmaan FiSMEn sivuilla: fisme.fi/mukaan.


Torstai 18.11. klo 13.00-14.30
Musiikin opintopolut: Mihin moninaiset tiet johtavat?

Suomen musiikkioppilaitosten liiton, Suomen konservatorioliiton ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yhteistyöhankkeessa selvitetään musiikin alalla syntyviä koulutuspolkuja. Nämä moninaiset polut voivat johtaa taiteilijan ammattiin tai aktiiviseen harrastusuraan, mutta myös päättyä.

Tutkimuksen erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat siirtymät eri opintotasoilta toiselle sekä näiden taitekohtien tapahtumat. Tutkimus valottaa siirtymiä taiteen perusopinnoista syventäviin opintoihin, perusopinnoista toiselle asteelle sekä korkeakouluopintoihin.

Musiikkikasvatuspäivillä esitellään tutkimushanketta tarkemmin. Hanke alkoi tammikuussa 2021 alussa ja sen tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2022. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Puheenvuoron aikana kuullaan myös ensimmäisiä tuloksia liiton kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin vuosina 2017-2021 valmistuneiden sijoittumista jatko-opintoihin ja työelämään. 

Ohjelman tarjoaa Suomen musiikkioppilaitosten liitto, Suomen konservatorioliitto ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.


Torstai 18.11. klo 15.00-16.00
Musiikin ammatillinen peruskoulutus nyt ja tulevaisuudessa

Musiikin ammatillisen peruskoulutuksen ajankohtaisinfossa esitellään koulutuksen tämänhetkisiä toimintamuotoja sekä tulevaisuuden suuntia. Ammatillisessa koulutuksessa toteutui vuonna 2018 mittava reformi, joka toi mukanaan myös musiikkialan koulutukseen monia muutoksia.

Tarkastelussa on muun muassa koulutuksen työelämälähtöisyys, näyttöjärjestelmä, uudet musiikin perustutkinnon perusteet, opintojen kansainvälisyys sekä verkko-opetus tutkinnon osien toteutuksessa.

Esityksen aikana nähdään erilaisia case-esimerkkejä oppilaitoksista ja tutustutaan Diginä musaduuniin -hankkeen luomiin mahdollisuuksiin työelämäopintojen verkko-opetuksen parissa.

Ohjelman tarjoaa Suomen Konservatorioliitto.

Kuvat: Shutterstock