fbpx

Blogi: Oppilaat ja työyhteisö työssäjaksamisen voimavara

Nuoria naistanssijoita ryhmässä

Blogi: Oppilaat ja työyhteisö työssäjaksamisen voimavara

Vuoden 2020 lopulla kysyimme taiteen perusopetuksen oppilaitosten johdolta ja henkilöstöltä, miten pandemia on muuttanut heidän työtään ja toimintaympäristöään, ja mitä vaikutuksia sillä voi olla tulevaan?

Peilaamme taiteen perusopetuksen vastaajien ajatuksia pandemian mukanaan tuomista muutoksista kolmen blogikirjoituksen sarjassa.

Kirjoitussarjan toisessa osassa keskitymme henkilökunnan työssäjaksamiseen pandemian aikana sekä myös pedagogisen digiosaamisen kasvamiseen.

Voit lukea kaikki kirjoitukset Taiteen perusopetusliiton sivuilta:

Kirjoitukset perustuvat kyselyaineistoon, joka kerättiin Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n, Kansalaisopistojen liiton, Kansanopistoyhdistyksen, Suomen Kuntaliiton, Suomen konservatorioliiton, Taiteen perusopetusliiton, Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä loppuvuodesta 2020. Vastaajia oli yhteensä 1084, joista taiteen perusopetusta edustaa 520 ja vapaata sivistystyötä 528 henkilöä.

Tutustu Opettajat ja rehtorit kertovat – Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus poikkeusoloissa 2020 -kyselyyn OAJ:n sivuilla (julkaistu 16.9.2021).

Kirjoittajat

Viivi Seirala, Taiteen perusopetusliitto TPO, toiminnanjohtaja
Hannele Louhelainen, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, erityisasiantuntija
Taija Lähdetie, Suomen konservatorioliitto, toiminnanjohtaja 

Kuva: Lapin Tanssiopisto, kuvaaja Niko Pernu 2019