fbpx

Musiikin opintopolut -hanke selvittää musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilaa

Nuori tyttö viulu kädessään

Musiikin opintopolut -hanke selvittää musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilaa

Musiikin opintopolut -hanke valottaa kokonaiskuvaa musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilanteesta Suomessa. 

Vuosien 2021-2022 aikana toteutuvan tutkimuskokonaisuuden tavoitteena on selvittää oppilaiden ja opiskelijoiden moninaisia opintopolkuja musiikkialalla ja tuoda esiin matkalla tapahtuvia vaiheita. 

Koulutuspolku voi johtaa ammattilaisuuteen, elämänmittaiseen harrastusuraan ja joskus myös päättyä. Tavoitteena on selvittää mitä tapahtuu, kun oppilaat siirtyvät taiteen perusopinnoista syventäviin opintoihin, perusopinnoista opiskelijoiksi toiselle asteelle sekä korkeakouluopintoihin. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat siirtymät eri opintoasteilta toiselle. 

Tutkimus tuo esiin ajankohtaista tietoa musiikkikasvatuksen ilmiöistä, kuten instrumenttijakaumien kehittymisestä eri opintoasteilla, taiteen perusopetuksen saavutettavuudesta sekä ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisestä alalle ja sijoittumisesta jatko-opintoihin. Korkea-asteella selvitetään opiskelijoiden koulutukseen kohdistamia odotuksia ja ammatillisia tavoitteita.

Hankkeen tavoitteena on paitsi tiedon tuottaminen, myös alan tiedonkeruun tapojen systematisoiminen ja kehittäminen.

Hankkeen koordinointi

Hanketta koordinoi Suomen musiikkioppilaitosten liitto ja se toteutetaan yhteistyössä Suomen konservatorioliiton ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kanssa. 

Kokonaisuus toteutuu useamman eri opintoasteille suunnatun kyselyn ja niiden analyysien yhteenvetona. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkimus tukee Musiikkikoulutuksen visio 2030 -kokonaisuutta

Tutkimuskokonaisuus tukee myös Musiikkikoulutuksen visio 2030 -kokonaisuuden jatkotyötä tuottamalla ajantasaista tutkimustietoa alan kehittämistyön tueksi. 

Visiossa on keskeisinä elementteinä esillä muun muassa musiikkikoulutuksen vaikutusten mittaaminen yhteiskunnassa ja dialogin vahvistaminen tutkimuskentän kanssa sekä eri koulutusasteiden välillä. 

Hanke-esittely musiikkikasvatuspäivillä

Valtakunnallisten musiikkikasvatuspäivien yhteydessä on tarjolla tutkimuskokonaisuuden laajempi esittely torstaina 18.11. klo 13.00 Tampere-talolla. Lisätietoja ohjelmasta löytyy FiSME ry:n sivuilta.

Hanketta voi seurata sosiaalisessa mediassa hashtagilla #musiikinopintopolut.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Taija Lähdetie
Puh. 050 329 6009
taija.lahdetie@konservatorioliitto.fi

Kuva: Shutterstock