fbpx

Lausunto oppivelvollisuuden laajentamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lausunto 4.12.2020
Viite: VN/1985/2020-OKM-296

Lausunto ehdotuksesta eräiden valtioneuvoston asetusten muuttamisesta liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

Suomen konservatorioliitto ei kannata esitystä koskien asetuksen kohtaa 10 a §, jossa ammatillisen koulutuksen lakia muutettaisiin siten, että sillä annettaisiin valtuutus säätää tarkemmin asetuksella opetustuntien määrästä ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa.

Esitys on ristiriidassa nykyisen lainsäädännön tavoitteiden ja reformin hengen kanssa. Se vaarantaa koulutuksen järjestäjien ja työelämän vuosikymmenten yhteisen kehitystyön, pitkään kehitetyn ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden sekä ajatuksen aikaan ja paikkaan sitomattomasta oppimisesta.

Koulutuksen järjestäjän tulee voida päättää itse järjestämänsä opetuksen ja ohjauksen kokonaismääristä ja henkilökohtaistamisessa opiskelijakohtaisesta opiskelusuunnitelmasta ja -tavoitteista. Koulutuksen järjestäjän tulee voida myös päättää käyttämänsä ohjaushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista alakohtaisten ja seudullisten mahdollisuuksien mukaan. 

Helsingissä 4.12.2020

Suomen konservatorioliitto – Finlands konservatorieförbund r.y:n hallituksen puolesta

Taija Lähdetie
Toiminnanjohtaja