fbpx

Juha Järvinen liiton edustajaksi Oikeus osata -ohjelman seurantaryhmään

Nuoret pitävät käsiä toistensa päällä

Juha Järvinen liiton edustajaksi Oikeus osata -ohjelman seurantaryhmään

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon Oikeus osata -kehittämisohjelman, jota toteutetaan vuosien 2020-2022 aikana.

Seurantaryhmään on kutsuttu joukko mm. eri ministeriöiden, opetushallituksen, koulutuksenjärjestäjien sekä järjestöjen edustajia. Konservatorioliiton edustajaksi ryhmään on kutsuttu varapuheenjohtaja, Turun konservatorion ja musiikkiopiston rehtori-toimitusjohtaja Juha Järvinen.

Ryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Mika Tammilehto ja varapuheenjohtajana johtaja Tiina Silander opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Laatu- ja tasa-arvo-ohjelman yleisinä tavoitteina on:

  • Edistää ja tukea hallitusohjelman osaamistason nostamista, koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamista sekä oppimiserojen kaventumista koskevien tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa.
  • Parantaa hallitusohjelman mukaisesti ammatillisen koulutuksen laatua sekä tukea ammatillisen koulutuksen laadun ja laadunhallinnan pitkäjänteistä parantamista ammatillisen koulutuksen laatustrategian vaikuttavuustavoitteiden ja linjausten mukaisesti.
  • Jatkaa ja tehostaa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukemista.
  • Kehittää ja edistää ammatillisen koulutuksen palvelukykyä ja saavutettavuutta.
  • Tukea ja edistää oppivelvollisuuden laajentamisen sekä jatkuvan oppimisen uudistuksen valmistelua.

Lisätietoja Oikeus osata -kehittämisohjelmasta löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Kuva: Shutterstock