fbpx

Lausunto luonnoksesta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Lausuntopyyntö 22.6.2020 
Viite: VN/14518/2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Suomen konservatorioliitto kiittää kunnioittaen mahdollisuudesta lausua esitysluonnoksesta. 

Konservatorioliitto kannattaa ammatillisen koulutuksen rahoitusosioiden painopisteiden muuttamista jakoon perusrahoitus 70 %, suoritusrahoitus 20 % ja vaikuttavuusrahoitus 10 %. Muutos tukee koulutuksen järjestämisen vakautta ja rahoituksen ennakoinnin turvaamista.

Helsingissä 14.8.2020

Suomen konservatorioliitto – Finlands konservatorieförbund r.y:n hallituksen puolesta

Taija Lähdetie 
Toiminnanjohtaja

Lisätietoja hankkeesta: https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM003:00/2020